Kontrakty Osiedlowe

W Rzeszowie mamy obecnie 33 osiedla. Każde z nich ma własną radę, ale przede wszystkim swoją historię i mieszkańców. 
Przez 2,5 roku mojej kadencji wykonywaliśmy pracę nad zadaniami wyznaczanymi sobie na samym początku w ramach “Kontraktów osiedlowych” które zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami osiedli. Chcę zaznaczyć, że „Kontrakty Osiedlowe” to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie. Cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane jeszcze przed rozpoczęciem mojej kadencji. Część z zadań w ramach „Kontraktów Osiedlowych” udało się już zrealizować. Dla innych to dopiero początek wielu procesów czy inwestycji, ale zapewniam, że wszystkie dotykają obszarów dla mnie priorytetowych.

Przez ostatnie 2,5 roku spotkaliśmy się w ramach wizyt #RzeszówToMy z mieszkańcami wszystkich rzeszowskich osiedli. na bieżąco informujemy o stanie realizacji kontraktów. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

 • Osiedle Baranówka IV
 • Osiedle Miłocin - św. Huberta
 • Osiedle Słocina
 • Osiedle Krakowska - Południe
 • Osiedle Króla Augusta
 • Osiedle Miłocin
 • Osiedle Kotuli
 • Osiedle Przybyszówka
 • Osiedle Matysówka
 • Osiedle Staromieście
 • Osiedle Drabinianka
 • Osiedle Zwięczyca
 • Osiedle Nowe Miasto
 • Osiedle Paderewskiego
 • Osiedle Zawiszy
 • Osiedle Pobitno
 • Osiedle Kmity
 • Osiedle Bzianka
 • Osiedle Wilkowyja
 • Osiedle 1000-lecia
 • Osiedle Andersa
 • Osiedle Pułaskiego
 • Os. Gen. Grota Roweckiego
 • Osiedle Dąbrowskiego
 • Osiedle Piastów
 • Osiedle Mieszka I
 • Osiedle Biała
 • Osiedle Załęże
 • Osiedle Budziwój
 • Osiedle Staroniwa
 • Osiedle Śródmieście
 • Osiedle Zalesie
 • Osiedle Pogwizdów Nowy

Osiedle Baranówka IV

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI 

1. Budowa toru Pumptrack – toru do jazdy jednośladami przy ul. Starzyńskiego.

Zrealizowane. Koszt inwestycji: 246 000,00 zł 

2. Psi park – wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 136 049,07 zł 

3. Rozbudowa Placu Zabaw w rejonie górki saneczkowej przy ul. Starzyńskiego.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 366 392,40 zł 

4. Bieżące remonty i utrzymanie ulic i chodników w latach 2021-2023,
w tym wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Miłocińska, Przy Torze, boczna ul. Kolbego, Prymasa 1000-lecia.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 1 055 600,00 zł 

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 36.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 783 000,00 zł 

6. Rozbudowa ul. Prymasa Tysiąclecia.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 950 000,00 zł 

7. Przebudowa skrzyżowania al. Okulickiego z al. Wyzwolenia.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 9 000 000,00 zł

Osiedle Baranówka IV

Osiedle Miłocin - św. Huberta

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Remont zabytkowej kaplicy pw. św. Huberta.
Koszty inwestycji 175 000 zł i objęły izolację fundamentów budynku, przebudowę schodów zewnętrznych oraz remont piwnic.

Osiedle Miłocin - św. Huberta

Osiedle Słocina

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic Miasta Rzeszowa.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 14 770 116,54 zł

2. Budowa oświetlenia ul. Findysza.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 176 915,69,00 zł

3. Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 228 340,04 zł

4. Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 190 240,00 zł

5. Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 108 899,99 zł

6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich.
W trakcie realizacji. Uzyskany ZRID. Szacowane koszty realizacji budowy ronda: 4 285 000,00 zł
– W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły budowana jest zatoka autobusowa. 

7. Rozbudowa ul. Zofii Wallis.

W trakcie realizacji. Opracowana dokumentacja, uzyskana decyzja ZRID. Został wykupiony teren.

8. Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy.
W trakcie realizacji. Opracowana dokumentacja, uzyskana decyzja ZRID. Został wykupiony teren.

9. Bieżące utrzymanie ulic miasta Rzeszowa na Osiedlu Słocina.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 1 670 052,01 zł

10. Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 1 621 014,00 zł

11. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 171 234,00 zł

12. Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina Remont budynku i wyposażenie pracowni.

Zrealizowane.

13. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej nr 5.

Zrealizowane.

Osiedle Słocina

Osiedle Krakowska - Południe

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa terenu rekreacyjnego z ścianką wspinaczkową.

Zrealizowane.

2. Projekt “Drabina do Nieba“
Zrealizowane.

3. Przebudowa skrzyżowania na ul. Krakowskiej
Zrealizowane.

4. Remont ul. Solarza
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 412 000

Osiedle Krakowska - Południe

Osiedle Króla Augusta

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Wyspiańskiego 16a,
Zrealizowane.

2. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta przy SP nr 2.
Zrealizowane.

3. Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla St. Augusta.
Zrealizowane.

4. Zadania remontowe wykonane na osiedlu, bieżące utrzymanie ulic, chodników utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021-2023
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 344 071,00 zł

Osiedle Króla Augusta

Osiedle Miłocin

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Obwodnica północnej części Rzeszowa.
Pozyskane dofinansowanie 250 mln zł.
Rozpocznie się u zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Krogulskiego. 300 metrowy wiadukt nad ul. Warszawską i nad torami kolejowymi. Następnie drogą dojdzie do  strefy Dworzysko.

Osiedle Miłocin

Osiedle Kotuli

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa nowego żłobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej ponad 17 mln zł. Zrealizowane.

2. Przebudowa ul. Wyspiańskiego (przy B1) – 1,8 mln zł 

Zrealizowane.

3. Budowa drogi łączącej ul. Wołyńską z ul. Potokową 14 560 855,46 zł 

W trakcie realizacji.

4. Nasadzenia wysokich drzew. 

Zrealizowane. 

5. Wiaty rowerowe przy SP nr 18.

Zrealizowane.

 6. Nowa nawierzchnia ul. Strzelnicza oraz nowa nawierzchnia na części ul. Sanockiej. Zrealizowane.

Osiedle Kotuli

Osiedle Przybyszówka

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Mini park rodzinny przy ul. Dębickiej
Zrealizowane.

2. Nowa nawierzchnia ul. Ropczycka, ul. Galicyjska, ul. Leśne Wzgórze Zrealizowane.

Osiedle Przybyszówka

Osiedle Matysówka

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Przeniesienie siłowni.
Zrealizowane.

2. Doposażenie Domu Kultury na oś. Matysówka. M. in.: wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, wsparcie Koła Gospodyń. 

Zrealizowane.


3. Remont i poszerzenie ul. Nowe Wzgórze na odcinku od ul. Matysowskiej do skrzyżowania z ul. Wierchową

Zrealizowane.

Osiedle Matysówka

Osiedle Staromieście

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Działalność RDK Staromieście.

2. Wisłokostrada. Koszt inwestycji: 200 000 000 zł.

3. Budowa Aquaparku.

4. Przedłużenie ulicy Welca. Koszt inwestycji: 1 400 000 zł.

Osiedle Staromieście

Osiedle Drabinianka

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Szkoła i przedszkole przy ul. Kwiatkowskiego – 41 mln zł 
Zrealizowane.

2. Budowa żłobka przy ul. Jachowicza.

W trakcie realizacji.

3. Budowa oświetlenie ul. Jazowa i ul. Koło

Zrealizowane.

4. Remont nawierzchni ul. Makuszyńskiego, ul. Zaciszna, ul. Miła oraz poszerzenie jezdni ul. Gościnną.

Zrealizowane.

5. Budowa zatoki autobusowej Powstańców Warszawy/Graniczna 
Zrealizowane.

6. Remont ścieżki rowerowej ul. Piaskowa.

Zrealizowane.

7. Park kieszonkowy na al. Sikorskiego.

Zrealizowane.

8. Nasadzenia wysokich drzew na terenie osiedla
Zrealizowane.

9. Skrzyżowanie ul. Kwiatkowskiego i al. Powstańców Warszawy budowa wiaduktu ronda.

W trakcie realizacji. Trwa projektowanie.

10. Rozbudowa ul. Makuszyńskiego

W trakcie realizacji. Trwa projektowanie.


11. Rozbudowa ul. Jachowicza 

W trakcie realizacji. Trwa projektowanie.

 

Osiedle Drabinianka

Osiedle Zwięczyca

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Nasadzenia drzew na terenie osiedla.

Zrealizowane.

3. Remonty dróg osiedlowych. 

Zrealizowane:
ul. Beskidzka:121 786,27 zł
ul. Jarowa (pętla autobusowa): 113 976,17 zł

ul. Świętokrzyska (poszerzenie): 145 919,36

4. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym Zwięczyca.
Zrealizowane.

5. Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym Zwięczyca.
Zrealizowane. 

6. Budowa placu zabaw przy ulicy Karkonoskiej.
Zrealizowane. 

7. Ścieżka historyczno-przyrodnicza – Osiedle Zwięczyca.
Zrealizowane. W ramach zadania wytyczono ścieżkę szlakiem najważniejszych wydarzeń i miejsc historycznych dawnej wsi Zwięczyca.

Osiedle Zwięczyca

Osiedle Nowe Miasto

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Rejtana.
W trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie strefa zieleni z nasadzeniami drzew, krzewów, traw ozdobnych, bylin oraz strefa z urządzeniami i małą architekturą z elementami wodnymi, urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi i edukacyjnymi. Wykonane zostaną ciągi piesze oraz oświetlenie solarne. 

2. Nasadzenie drzew na osiedlu Nowe Miasto.

Zrealizowane.

3. Rewitalizacja cmentarza żydowskiego.

W trakcie realizacji. Odzyskanie terenu, nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, powołanie zespołu roboczego ds. cmentarza.

4. Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
Zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej.

5. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie.
Zrealizowane. Budowa miejsc postojowych i remont chodnika.

6. Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie.
Zrealizowane.

7. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 Zrealizowane.

8. Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem.
Zrealizowane.

9. Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych.
Wybudowano 2 zatoki autobusowe: 120A Kopisto Uniwersytet 01; 118A Kopisto Uniwersytet 02. Zrealizowane.

10. Remont dróg na osiedlu Nowe Miasto w latach 2021-2023.
• ul. Podwisłocze (przy bloku nr 18): 90 217,23 zł
• ul. Powstańców Warszawy (zawrotka): 258 950,97 zł
• ul. Rejtana 30 boczna (chodnik przy szkole): 57 527,10 zł
• ul. Podwisłocze 8: 60 380,70 zł
• ul. Kozienia: 134 407,39 zł
• ul. Rejtana boczna (do przedszkola nr 38 przy Millenium Hall): 72 055,32 zł

Osiedle Nowe Miasto

Osiedle Paderewskiego

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD ,,Przyszłość” w Rzeszowie.
W realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania: II kw. 2024r.

2. Nasadzenia drzew na terenie osiedla.
Zrealizowane.

3. Wykonanie przejazdu rowerowego.
Zrealizowane. Wykonanie nakładki asfaltowej na przejeździe rowerowym na ul. Krzyżanowskiego

4. Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego.
W trakcie realizacji. Na przedmiotową inwestycję została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja ZRID. W lutym br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Osiedle Paderewskiego

Osiedle Zawiszy

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy.
W trakcie realizacji. Trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

2. Nasadzenia drzew na terenie osiedla.
Zrealizowane.

3. Remonty infrastruktury drogowej na osiedlu.

Zrealizowane.
ul. Przemysłowa: 262 500,45 zł
ul. Batalionów Chłopskich (usunięcie zaniżenia): 33 614,33 zł
ul. Przemysłowa (część II): 293 720,43 zł
łącznik Boya Żeleńskiego z ul. Architektów: 51 571,61 zł
ul.Przemysłowa (chodnik): 120 000,00 zł

4. Basen przy ul. Matuszczaka.

Zrealizowane.

– Dostępny dla zawodników i amatorów od poniedziałku do niedzieli w godzinach 06.00-22.00.
– Basen przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. 
– Flagowy obiekt polskiej kadry seniorów w skokach do wody. Macierzysta pływalnia Roberta Łukasiewicza – zawodnika KSW Stal Rzeszów, zdobywcy (po 32 latach) kwalifikacji olimpijskiej w skokach z wieży 10 m – Paryż 2024.
Koszt inwestycji: 26 000 000,00 zł 

Osiedle Zwięczyca

Osiedle Pobitno

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Wisłokostrada – Budowa DW 878 od al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka. 
Wartość inwestycji – ok 200 000 000 zł brutto

2. Park kieszonkowy przy ul. Kurpiowskiej – 460 tys. zł

Osiedle Pobitno

Osiedle Kmity

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16.

Zrealizowane.

2. Modernizacja strefy rekreacyjno – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 16.

Zrealizowane.

3. Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity.  

Zrealizowane.

4. Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. Witosa, ul. Wiktora i ul. Wyspiańskiego.

Zrealizowane.

5. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego 22. 

W trakcie realizacji.

Osiedle Kmity

Osiedle Bzianka

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Remont remizy, nowy samochód (udział miasta ponad 800 tysięcy zł.) oraz wyposażenie dla OSP Bzianka – Rzeszów.
Zrealizowane.

 

Osiedle Bzianka

Osiedle Wilkowyja

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Wisłokostrada.
W trakcie realizacji.
Koszt inwestycji ok. 200 milionów złotych 

2. Rozbudowa ul. Morgowej.
Zrealizowane.
Koszt inwestycji 900 000 zł

3. Przebudowa ul. Zygmunta I Starego.
Zrealizowane.
Koszt inwestycji 4,9 mln zł.

Osiedle Wilkowyja

Osiedle 1000-lecia

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Ścieżki dla pieszych i rowerzystów na lewym brzegu Wisłoka.

W trakcie realizacji.

2. Przebudowa układu 16 ulic w Śródmieściu i na os. 1000 lecia.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 54 mln.

Osiedle 1000-lecia

Osiedle Andersa

KONTRAKTY OSIEDLOWE

 

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Remont schodów na terenie Parku Sybiraków. Zrealizowane.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej. 

Koszt inwestycji: 582 000,00 zł. Zrealizowane.

 4. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych wraz z robotami towarzyszącymi. Zrealizowane. Podwórka przy ul. Spiechowicza, Broniewskiego, Ofiar Katynia, Mikołajczyka. 

5. Nowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Sucharskiego 7.

Zrealizowane.  

 

Osiedle Andersa

Osiedle Pułaskiego

KONTRAKTY OSIEDLOWE

Osiedle Pułaskiego

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lenartowicza. Zrealizowane.

– Budowa profesjonalnej ścieżki biegowej nad Wisłokiem.
Koszt inwestycji: 1,2 mln zł. 
Zrealizowane.

– Pumptruck na rzeszowskich Bulwarach.
Koszt inwestycji: 1,3 mln zł. 
Zrealizowane.

– Poprawa jakości boiska treningowego Stadionu miejskiego.
Koszt inwestycji: 1,9 mln zł. 
Zrealizowane.

– Trzmielowisko – ogród tematyczny na Bulwarach.
Koszt inwestycji: 30 tyś zł. 
Zrealizowane.

– Koncepcja rewitalizacji miejskiej fontanny na Bulwarach. 

– Rewitalizacją placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku.
Koszt inwestycji: 3,5 mln zł.
 

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

Osiedle Dąbrowskiego

KONTRAKTY OSIEDLOWE

                           INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

– Modernizacja infrastruktury osiedlowej
Zrealizowane. Osiedle Dąbrowskiego z przyległymi terenami:
– 2021 rok – 432 tys. zł;
– 2022 rok – 413 tys. zł

 – Zagospodarowanie przestrzeni po Kwiaciarni “Róża”

W trakcie realizacji.

Osiedle Dąbrowskiego

Osiedle Piastów

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Park dla seniorów przy ul. Staszica.
Zrealizowane.

2. Nasadzenia drzew na terenie osiedla.
Zrealizowane. 

3. Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Hetmańskiej.

Zrealizowane.  

4. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2,4,6.

Zrealizowane. 

5. Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych.
Zrealizowane. 

6. Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7.
Zrealizowane.  (w ramach RBO)

Osiedle Piastów

Osiedle Mieszka I

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera.
Zrealizowane. Przebudowa budynku przy ul. Litewskiej 2a na ośrodek wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt inwestycji: 3 697 905,00 zł

2. Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową.
Zrealizowane.  Koszt inwestycji: 7 780 948,07 zł

3. Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia.
W trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: II kw. 2024 r. Planowany koszt inwestycji: 77 490,00 zł

4. Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych: przy Moście Lwowskim, przy Moście Karpackim, przy Moście Narutowicza. Koszt inwestycji: 11 864 640,25 zł. Zrealizowane.

5. Nasadzenia drzew. Zrealizowane.

6. Rozbudowa ul. Cegielnianej i ul. Pigonia.

W trakcie realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja ZRID. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi od al. Rejtana do ul. Cegielnianej. W 2023 r. na ul. Cegielnianej wykonano chodnik oraz nakładkę asfaltową.

7. Rozbudowa ul. Litewskiej.
W trakcie realizacji.  Został wykonany I etap rozbudowy ul. Litewskiej – to jest połączenie ul. Litewskiej z Al. Armii Krajowej.

8. Naprawy dróg wykonane na osiedlu Mieszka I w latach 2021-2023.

Zrealizowane:
• ul. Monte Casino: 110 817,54 zł
• ul. Litewska: 82 965,62 zł
• ul. Ogińskiego: 52 175,31 zł
• ul. Warzywna: 64 779,58 zł
• ul. Monte Casino (II część): 206 316,12 zł
• ul. Lwowska (chodnik): 88 267,01 zł
• ul. Cegielniana: 193 478,19 zł


Osiedle Mieszka I

Osiedle Biała

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa parku kieszonkowego przy ul. Karola Wojtyły. Park będzie podzielony na strefy: z urządzeniami zabawowymi (m. in.: wieża ze zjadam linowym), wypoczynkowo – edukacyjną (m.in.: kostki wiedzy, domki dla owadów) i sportową z boiskiem do gry w piłkę nożną, bramkami i piłkochwytami. Zamontowane zostanie oświetlenie solarne, powstanie łąka kwietna. 

2. Budowa oświetlenia ul. Mokra Strona – 238 tys. zł 

3. Budowa oświetlenia do domów nr 145 – 209 al. Sikorskiego – 260 tys. zł 

4. Remont nawierzchni ulicy ul. Stroma – 160 tys. zł 

5. Remont nawierzchni ulicy ul. Bajeczna – 61 tys. zł 

6. Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza – 2,3 mln zł

Osiedle Biała

Osiedle Załęże

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Park przy ul. Kurpiowskiej.

Zrealizowane.  – 460 tys. zł.

2. Rozbudowa ulicy Morgowej

Zrealizowane. – 900 tys. zł.

3. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej
Zrealizowane.

4. Generalna przebudowa stadionu Korona Rzeszów. Koszt inwestycji ponad 3 miliony złotych.

Zrealizowane.

Osiedle Załęże

Osiedle Budziwój

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Utwardzenie połączenia ścieżki rowerowej. 

Przedłużenie ul. Piaskowej od ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok.
Długość: 646,00 m.  Inwestycja zrealizowana. Koszt inwestycji: 265 453,86 zł 

2. Remonty dróg wykonane na osiedlu Budziwój w latach 2021-2023.
• ul. Senatorska + poszerzenie: 429 620,42 zł
• ul. Miejska: 358 963,45 zł
• ul. Porąbki (poszerzenie): 186 495,46 zł
• ul. Budziwojska boczna: 270 703,94 zł
• ul. Alternatywy: 435 315,55 zł
• ul. Śnieżna: 201 601,05 zł
• ul. Ustronna – Zakątkowa: 42 507,57 zł
• ul. Jana Pawła II boczna: 162 626,30 zł
• ul. Miejska (poszerzenie): 231 147,75 zł
• ul. Herbowa boczna: 62 738,52 zł
• ul. Góra: 95 072,85 zł
• ul. Poziomkowa: 51 494,55 zł
• ul. Podleśna boczna: 109 313,18 zł

3. Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój. 

Zadanie zrealizowane. Koszt inwestycji: 1 165 661,00 zł 

4. Przebudowa rowu odwaniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki.
W trakcie realizacji.  Koszt inwestycji: 66 421,00 zł 

5. Rozbudowa ul. Strzelców.
W trakcie realizacji. W chwili obecnej trwają prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji ZRID niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Szacowane koszty robót budowlanych: ok. 10 mln zł 

6. Rozbudowa dróg od ul. Jana Pawła II do ul. Budziwojskiej.
W trakcie realizacji. W opracowaniu dokumentacja projektowa na budowę i rozbudowę o łącznej długości ok. 6,3 km.  Koszt dokumentacji projektowej: 2 298 009,00 zł 

7. Budowa zatok autobusowych. 

Zrealizowane. Wybudowano 15 zatok autobusowych. Koszt inwestycji: 5,1 mln zł 

Na wnioski mieszkańców Budziwoja wprowadzono bilet 60 minutowy.

8. Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów – Dębina.
Zrealizowane. Budowa garażu dla jednostki OSP Rzeszów – Dębina została zakończona. Jednostka otrzymała kwotę 300 000,00 zł w ramach dotacji. 

9. Działalność Rzeszowskiego Domu Kultury – 2 filie (RDK Budziwój oraz RDK Country). Wzbogacenie programu kulturalnego oraz warsztatowego. Remont w filii Budziwój. W filii Country ze środków UNICEF-u zakupiono wyposażenie strefy relaksu oraz doposażenie pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć dla mieszkańców. Zrealizowane.

Osiedle Budziwój

Osiedle Staroniwa

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa oświetlenia na ul. Podgórskiej.
Koszt inwestycji: 155 414,35 zł

Zrealizowane.

2. Budowa przejazdów rowerowych:
– skrzyżowanie al. Batalionów Chłopskich z ul. Przemysłową
Koszt inwestycji: 221 400, 00 zł
– skrzyżowanie al. Batalionów Chłopskich z ul. Langiewicza
Koszt inwestycji: 233 700, 00 zł

Zrealizowane.

3. Projektowanie bezkolizyjnego przejazdu przez tory w ciągu ul. Langiewicza (zaawansowana koncepcja).

4. Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu Staroniwa.
Zadania remontowe wykonane na osiedlu, bieżące utrzymanie ulic, chodników utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2021-2023.
Zrealizowane. Koszt inwestycji: 1 705 995,00 zł

Osiedle Staroniwa

Osiedle Śródmieście

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

– Przy ul. Gałęzowskiego usunięto 100 m ² nawierzchni asfaltowej, na której parkowały nielegalnie pojazdy, na rzecz nowego trawnika.

– Oddanie do użytku Podziemnej Trasy Turystycznej Rzeszowskie Piwnice oraz adaptacja kulturalna ich przestrzeni

– Kontynuacja rewitalizacji płyty Rynku Staromiejskiego

– Rewitalizacją podwórek i przestrzeni międzyblokowych w obszarze Śródmieścia, przy ul.: Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6, Piłsudskiego 33, ul. Bernardyńskiej 6, Kopernika 10, Okrzei 2, 4, 8, 10, Sobieskiego 8, ul. Kilińskiego 1, ul. Bardowskiego 2, ul. Św. Mikołaja 4,  ul. Przesmyk 2, Króla Kazimierza 29 i 31. Koszt inwestycji: 4 831 652,71 zł

– Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka

– Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Koszt inwestycji: 257 370,00 zł

– Budowa Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Koszt inwestycji: 12 267 461,00 zł

– Stworzenie Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS na ul. 3-go Maja 13. Otwarcie w kwietniu 2024 r.

– Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena. Koszt inwestycji: 1 400 943,37 zł

– Budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego w tym parking Kiss&Ride. Koszt inwestycji: 12 120 396,95 zł

– Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki. Koszt inwestycji: 55 372 640,79 zł

– Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie – al. Piłsudskiego – al. Cieplińskiego. Koszt inwestycji: 781 050,00 zł

– Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem. Koszt inwestycji: 1 246 855,29 zł

– Remonty dróg wykonane na osiedlu Śródmieście w latach 2021-2023

Ofiar Getta (chodnik z miejscami postojowymi): 67 000,00 zł

ul. Leszczyńskiego: 215 000,00 zł

ul. Asnyka + ścieżka rowerowa: 287 974,42 zł

ul. Kopczyńskiego: 50 000,00 zł

ul. Siemiradzkiego do Styki (ścieżka rowerowa):198 000,00 zł

ul. Fredry + ścieżka rowerowa: 262 528,31 zł

 

 

 

 

 

 

Osiedle Śródmieście

Osiedle Zalesie

KONTRAKTY OSIEDLOWE

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego.
W opracowaniu dokumentacja projektowa. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Planowany koszt inwestycji: 48 690 387,00 zł

2. Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego.

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sikorskiego w celu zapobiegania zalewaniu i podtopieniom występującym w tym obszarze. Planowany koszt inwestycji: 4 004 108,00 zł

4. Utrzymanie ulic Zalesie.
Koszt inwestycji: 713 728,61 zł

Osiedle Zalesie

Osiedle Pogwizdów Nowy

KONTRAKTY OSIEDLOWE

Osiedle Pogwizdów Nowy