Kontrakty Osiedlowe

W Rzeszowie mamy obecnie 33 osiedla. Każde z nich ma własną radę, ale przede wszystkim swoją historię i mieszkańców. 
Przez 2,5 roku mojej kadencji wykonywaliśmy pracę nad zadaniami wyznaczanymi sobie na samym początku w ramach “Kontraktów osiedlowych” które zostały wypracowane wspólnie z mieszkańcami osiedli. Chcę zaznaczyć, że „Kontrakty Osiedlowe” to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie. Cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane jeszcze przed rozpoczęciem mojej kadencji. Część z zadań w ramach „Kontraktów Osiedlowych” udało się już zrealizować. Dla innych to dopiero początek wielu procesów czy inwestycji, ale zapewniam, że wszystkie dotykają obszarów dla mnie priorytetowych.

Przez ostatnie 2,5 roku spotkaliśmy się w ramach wizyt #RzeszówToMy z mieszkańcami wszystkich rzeszowskich osiedli. na bieżąco informujemy o stanie realizacji kontraktów. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

 • Osiedle Baranówka IV
 • Osiedle Miłocin - św. Huberta
 • Osiedle Słocina
 • Osiedle Krakowska - Południe
 • Osiedle Króla Augusta
 • Osiedle Miłocin
 • Osiedle Kotuli
 • Osiedle Przybyszówka
 • Osiedle Matysówka
 • Osiedle Staromieście
 • Osiedle Drabinianka
 • Osiedle Zwięczyca
 • Osiedle Nowe Miasto
 • Osiedle Paderewskiego
 • Osiedle Zawiszy
 • Osiedle Pobitno
 • Osiedle Kmity
 • Osiedle Bzianka
 • Osiedle Wilkowyja
 • Osiedle 1000-lecia
 • Osiedle Andersa
 • Osiedle Pułaskiego
 • Os. Gen. Grota Roweckiego
 • Osiedle Dąbrowskiego
 • Osiedle Piastów
 • Osiedle Mieszka I
 • Osiedle Biała
 • Osiedle Załęże
 • Osiedle Budziwój
 • Osiedle Staroniwa
 • Osiedle Śródmieście
 • Osiedle Zalesie
 • Osiedle Pogwizdów Nowy

Osiedle Baranówka IV

Osiedle Baranówka IV

Osiedle Miłocin - św. Huberta

Osiedle Miłocin - św. Huberta

Osiedle Słocina

Osiedle Słocina

Osiedle Krakowska - Południe

Osiedle Krakowska - Południe

Osiedle Króla Augusta

Osiedle Króla Augusta

Osiedle Miłocin

Osiedle Miłocin

Osiedle Kotuli

Osiedle Kotuli

Osiedle Przybyszówka

Osiedle Przybyszówka

Osiedle Matysówka

Osiedle Matysówka

Osiedle Staromieście

Osiedle Staromieście

Osiedle Drabinianka

Osiedle Drabinianka

Osiedle Zwięczyca

Osiedle Zwięczyca

Osiedle Nowe Miasto

Osiedle Nowe Miasto

Osiedle Paderewskiego

Osiedle Paderewskiego

Osiedle Zawiszy

Osiedle Zwięczyca

Osiedle Pobitno

Osiedle Pobitno

Osiedle Kmity

Osiedle Kmity

Osiedle Bzianka

Osiedle Bzianka

Osiedle Wilkowyja

Osiedle Wilkowyja

Osiedle 1000-lecia

INWESTYCJE POZA KONTRAKTAMI

1. Ścieżki dla pieszych i rowerzystów na lewym brzegu Wisłoka.
Miasto wykupiło grunty pod budowę nowego odcinka ścieżki dla pieszych i rowerzystów.
Na przygotowanie projektu w budżecie miasta zabezpieczono 200 tys. zł.

2. Przebudowa układu 16 ulic w Śródmieściu i na os. 1000 – lecia.
Wybudowano:
– wiadukt;
– drogi, ścieżki rowerowe;
– rondo;
– most na Przyrwie.
Koszt inwestycji: 54 mln. zł.

Osiedle 1000-lecia

Osiedle Andersa

Osiedle Andersa

Osiedle Pułaskiego

Osiedle Pułaskiego

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

Osiedle Dąbrowskiego

Osiedle Dąbrowskiego

Osiedle Piastów

Osiedle Piastów

Osiedle Mieszka I

Osiedle Mieszka I

Osiedle Biała

Osiedle Biała

Osiedle Załęże

Osiedle Załęże

Osiedle Budziwój

Osiedle Budziwój

Osiedle Staroniwa

Osiedle Staroniwa

Osiedle Śródmieście

Osiedle Śródmieście

Osiedle Zalesie

Osiedle Zalesie

Osiedle Pogwizdów Nowy

Osiedle Pogwizdów Nowy