RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Moim priorytetem w realizacji działań w zakresie transportu będzie zachowanie walorów środowiskowych Rzeszowa. Usprawnienia w transporcie będą mieć charakter proekologiczny, a ich celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu w mieście.

Najważniejszymi moimi działaniami będą:

TANI I EFEKTYWNY TRANSPORT MIEJSKI

MIEJSKA SIEĆ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

SPRAWNY SYSTEM POŁĄCZEŃ DROGOWYCH

Przygotowanie i realizacja najważniejszych inwestycji drogowych:

CHODNIKI DLA PIESZYCH - PARKINGI DLA SAMOCHODÓW

Powiększę strefę przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pieszego, szczególnie w centrum miasta. Stworzę szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i ograniczeniami ruchu oraz dla wózków dziecięcych poprzez likwidację zbyt wysokich krawężników. Spowoduję, że kierowcy parkować będą swe samochody wyłącznie na miejscach parkingowych, uwalniając w ten sposób chodniki dla pieszych

RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Moim priorytetem w realizacji działań w zakresie transportu będzie zachowanie walorów środowiskowych Rzeszowa. Usprawnienia w transporcie będą mieć charakter proekologiczny, a ich celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń i hałasu w mieście.

Najważniejszymi moimi działaniami będą:

TANI I EFEKTYWNY TRANSPORT MIEJSKI

MIEJSKA SIEĆ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

SPRAWNY SYSTEM POŁĄCZEŃ DROGOWYCH

Przygotowanie i realizacja najważniejszych inwestycji drogowych:

CHODNIKI DLA PIESZYCH - PARKINGI DLA SAMOCHODÓW

Powiększę strefę przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pieszego, szczególnie w centrum miasta. Stworzę szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i ograniczeniami ruchu oraz dla wózków dziecięcych poprzez likwidację zbyt wysokich krawężników. Spowoduję, że kierowcy parkować będą swe samochody wyłącznie na miejscach parkingowych, uwalniając w ten sposób chodniki dla pieszych