#ŚwietnaDrużyna Rozwoju Rzeszowa

Kandydaci do Rady Miasta Rzeszowa

Tomasz Kamiński – polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
Maria Warchoł – bezpartyjna. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie filologii rosyjskiej i angielskiej, ukończyła studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą, posiada uprawnienia w zakresie mediacji.

35 lat pracowała w oświacie, jako nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 20 lat pracowała w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – starszy wizytator, ewaluator, Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, obecnie na emeryturze.

Jako Radna Miasta Rzeszowa drugą kadencję aktywnie uczestniczy w pracach Rady Miasta Rzeszowa. Jest przewodniczącą Komisji Ekonomiczno – Budżetowej. Ponadto pracuje w kilku komisjach stałych: z zakresu edukacji, kultury, zdrowia oraz doraźnych: ds. budżetu obywatelskiego, komisji ds. stypendiów za osiągnięcia artystyczne, Kapitule ds. Honorowych Wyróżnień Miasta Rzeszowa. Pasjonuje ją działalność społeczna: 20 lat była instruktorem ZHP, a obecnie od 20 lat aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, najpierw jako wiceprzewodnicząca (6 lat), obecnie kolejne kadencje już jako przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Krakowska – Południe. Sprawy mieszkańców Rzeszowa zawsze były i są jej bliskie.
Witold Walawender – pedagog, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczy w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Radny Miasta – Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji, przyczynił się do pozyskiwania niezbędnych funduszy na rozwój kultury i promocji Rzeszowa, w tym na organizację dni osiedla. Członek Komisji Sportu i Turystyki.

Wspiera inicjatywy w zakresie propagowania sportu w mieście. Pracując w komisjach Rady Miasta, dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Działacz społeczny, organizator szeregu akcji edukacyjnych, charytatywnych, konkursów, zainteresowany tematami polityki senioralnej.

Aktywnie współpracuje z radami osiedli w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi dialog i konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami miasta. Choć trudno w to uwierzyć, miłośnik biegania (ukończył maraton, kilka półmaratonów i kilkadziesiąt 10 i 5 km zawodów). Żonaty – dwójka dzieci.

Dominika Kobiałka -urodziła się i mieszka w Rzeszowie.  Jej największą pasją jest muzyka i w tej dziedzinie spełnia się zawodowo i artystycznie.  Ma na koncie wiele nagród zdobytych solo i z zespołem.  Prowadzi własną działalność gospodarczą.  Studiuje dziennie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa. 


Przez wiele lat pracowała także w branży gastronomicznej w roli barmanki i menadżerki, organizując wiele wydarzeń kulturalnych. Ma dobrze rozwinięty talent organizacyjny. Jest Honorowym Krwiodawcą (odznaka Zasłużony dla zdrowia narodu). Szczęśliwa  mama.


Lubi pracę z ludźmi i wśród ludzi, ma wszechstronne zainteresowania, w wolnych chwilach czyta książki, uprawia ostre papryczki w przydomowym ogrodzie, grywa w szachy, jeździ rowerem.

Dariusz Bobak – aktywista i społecznik, zaangażowany w obronę praw obywatelskich i działający w organizacjach pozarządowych. Z wykształcenia jest archeologiem, badającym najstarsze dzieje naszego miasta a z pasji – animatorem wydarzeń kulturalnych i popularyzatorem nauki.

Wielokrotnie stawał w obronie Naszych praw i ta działalność uświadomiła mu, jak ważna jest siła wspólnoty: My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa wykazaliśmy, że potrafimy się zmobilizować i skutecznie wyrażać nasze potrzeby. Pomimo to, nadal widzę przed nami liczne wyzwania. Nasze głosy często nie znajdują należytego odzewu w działaniach władz. Chcę to zmienić. Dążę do tego, by głos mieszkańców był nie tylko słyszalny, ale przede wszystkim respektowany w samorządzie, decydujących o naszym codziennym życiu.

Wierzy, że wspólnie, z wsparciem mieszkańców, może dokonać znaczących zmian na lepsze, dlatego pragnie, by mieszkańcy mieli znaczący wpływ na zarządzanie naszym miastem. Jego cel? Sprawić, by Rzeszów był synonimem kultury, przyciągającym turystów i nowych mieszkańców, pragnących doświadczać jego niepowtarzalnej atmosfery. Większa oferta kulturalna to nie tylko większa atrakcyjność turystyczna, ale i bezcenny dar dla mieszkańców – bogactwo wydarzeń, wystaw, koncertów i warsztatów, które pozwolą każdemu rozwijać osobiste pasje i zainteresowania.

Wierzy, że wspólnie jesteśmy w stanie sprawić, by Rzeszów stał się jeszcze lepszym miejscem. Razem możemy więcej!
Arkadiusz Bartosik – urodził się i mieszka w Rzeszowie. Ma 42 lata. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zawodowo jest związany z Rzeszowską Spółdzielnią Mieszkaniową, zajmując stanowisko kierownicze w Administracji Osiedla. Bezpartyjny. Społecznie działa jako radny Rady Osiedla Przybyszówka oraz strażak ochotnik. Strażakiem-ratownikiem został z pasji .

Od wielu lat jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka. W prezydium Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie powierzono mu funkcję skarbnika. Jako delegat reprezentuje rzeszowskie jednostki OSP na zjazdach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie. Funkcje te pełni społecznie. Stawia na poprawę bezpieczeństwa we współdziałaniu z Policją, Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Pożarną. Wraz z swoją jednostką propaguje bezpieczeństwo pożarowe i pierwszą pomoc, uczestnicząc w spotkaniach na terenie przedszkoli, szkół, podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Rzeszowa.

Stawia na dialog. Będzie słuchał i wspierał mieszkańców, szukał rozwiązań, przekonywał radnych i włodarzy miasta do wdrażania najlepszych rozwiązań dla naszej „Małej Ojczyzny”.

Grażyna Lachcik – nauczycielka fizyki i matematyki, z wielką pasją wykonuje zawód wychowawcy i pedagoga dzieci i młodzieży. Tworzyła od podstaw dwie rzeszowskie szkoły. Obecnie – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie. Stawia na nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Ewa Mocha – nauczyciel Wychowania Fizycznego i trenerka skoków do wody.
Wielokrotna Mistrzyni Polski i Finalistka Mistrzostw Europy w skokach do wody.
Jej hasło to: aktywność , zdrowie , rozwój!


Jest rodowitą mieszkanką Rzeszowa. Sport jest jej pasją. Od wielu lat interesuje się rozwojem sportu w Rzeszowie. Jej doświadczenie jako trenera sportowego sprawia, że zna potrzeby i trudności klubów sportowych .Chce dołożyć wszelkich starań aby w naszym mieście sport i aktywność fizyczna oraz jego infrastruktura była na wysokim poziomie. Jej celem jest wspieranie klubów sportowych oraz promowanie programów aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych. Postara się, aby każdy mieszkaniec naszego miasta miał dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych i mógł prowadzić aktywny styl życia.


Jej cel to: wsparcie lokalnych klubów sportowych, programy sportowe aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczności poprzez sport, bezpłatne formy aktywności fizycznej, stworzenie miejsc do spędzania aktywnie wolnego czasu, poidełka przy obiektach rekreacyjnych i sportowych.


Chce pomóc w poprawie jakości życia mieszkańców oraz budowaniu silnej i zdrowej społeczności lokalnej.

 

Zdzisław Kędzior – rodowity mieszkaniec osiedla Pogwizdów Nowy, emeryt, żonaty, dwie córki.


Wieloletni samorządowiec i działacz społeczny. W latach 1996 -2020 radny Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną.Od 2021 roku radny Rady Miasta Rzeszowa.

Patrycja Pawlak – Kamińska – prawniczka, rzeszowianka, aktywistka miejska, managerka w sektorze organizacji pozarządowych. 


Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych  i w zakresie zarządzania BHP,  Szkoły Liderów oraz Akademi Demokracji Socjalnej. Stypendystka  Staffordshire University.
Obecnie w trakcie studiów z zakresu zarządzania na WSB National Louis University. 


Autorka projektów w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim: Jadłodzielni miejskich, wsparcie dziko żyjących kotów i  sieci nowoczesnych toalet miejskich. 


Przez wiele lat walczyła o wprowadzenie dofinansowań do procedury in-vitro w Rzeszowie. W 2022 roku jej projekt wygrał w Budżecie Obywatelskim, dzięki czemu rzeszowskie pary będą mogły spełnić swoje marzenie o rodzicielstwie. 


Współorganizatorką kobiecych protestów. 


Współprzewodnicząca zarządu Nowej Lewicy w Rzeszowie, członki zarządu Stowarzyszenia Spójnik dwóch kadencji a obecnie w Krajowej Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. 
Zawodowo związana od kilkunastu lat z Biurem Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa gdzie zajmuje się problematyką mieszkaniową. 


Od kilkunastu lat szczęśliwa żona Konrada oraz mama sześcioletniego Bruna. 


Zakochana w poezji Tuwima i Broniewskiego, fanka europejskiego punka, filmów Kevina Smitha, podróży i azjatyckiej kuchni. 

Bogusław Sak – wiek 66 lat. Inżynier, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie. Wydział Przedsiębiorczości. Licencja Zarządcy Nieruchomości. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bezpartyjny. Spółdzielca. Radny Miasta Rzeszowa. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Mieszka w budynku wielorodzinnym, od 2006 roku członek Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sławomir Gołąb – muzyk, nauczyciel II LO i ZSE w Rzeszowie, wykładowca UR, Radny Miasta Rzeszowa, organizator wydarzeń kulturalnych.

Daniel Kunysz – Radny Rzeszowa kadencji 2018-2024. Z pasją zmienia Rzeszów na lepsze i pozyskuje pieniądze na dalszy rozwój naszego miasta; budując mosty, drogi rowerowe, infrastrukturę pieszą, oświetlenia etc. Jego zasługi 
docenił śp. Prezydent Tadeusz Ferenc, zapraszając go do swojego klubu Rozwój Rzeszowa. Dziś kontynuuję swoją misję przy Prezydencie Konradzie Fijołku.


Będąc Radnym Miasta Rzeszowa zwiększył tempo oraz ilość inwestycji dla rowerzystów i pieszych. To co już udało mu się zrobić: trzy mosty rowerowe przez rzekę Wisłok, ogromna ilość bezpiecznych czerwonych przejazdów dla rowerów w całym mieście, montaż kilkudziesięciu  stojaków na rowery,  obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, wybudowane zadaszone wiaty rowerowe, wybudowany ogromny tor rowerowy na bulwarach dla dzieci tzw. pumptrack,boisko do unihokeja, oświetlenie Bulwarów i Olszynek, wyremontowano część dróg osiedlowych i rowerowych, wybudowano rowerowy dojazd do dworca PKP i RCK, wprowadzono coroczny FESTIWAL ROWEROWY, nasadzono nowe drzewa, wybudowano nowe odcinki dróg rowerowych i wiele wiele więcej innych osiedlowych działań.


Z jego inicjatywy wybudowano Owocowy Sad Miejski na Lisiej Górze, był jednym z inicjatorów wprowadzenia budżetu obywatelskiego oraz wykonał dużo pracy w kwestii bieżącego utrzymania dróg, chodników, oświetlenia zgłaszając blisko 140 interpelacji, wiele pism do urzędów i spotkań w Ratuszu w  imieniu Mieszkańców. Obecnie swoją misję kontynuuje z Prezydentem Konradem Fijołkiem, który aktywnie wspiera jego wnioski o zrównoważony rozwój Rzeszowa. 

Małgorzata Kwaśniak – szczęśliwa mama, działaczka społeczna, Twoja sąsiadka.

Jest mamą cudownej 12-latki, która każdego dnia ją inspiruje do działania. Jej zaangażowanie społeczne rodzi się z pasji i przekonania, że razem możemy więcej.

Jako wieloletni rodzic zastępczy wie, jak ważne jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni do rozwoju dla naszych dzieci. Swoje doświadczenie chce wykorzystać do rozwoju polityki pro-rodzinnej poprzez wspieranie zarówno rodzin zastępczych, jak i biologicznych.


Pasja do kultury i muzyki towarzyszy jej od najmłodszych lat. Wierzy, że sztuka to narzędzie łączące ludzi i budujące wspólnotę. Chce działać na rzecz programów umożliwiających dostęp do kultury każdemu mieszkańcowi naszego miasta. Od kilkunastu lat wspiera organizację Festiwalu „Natchnieni Bieszczadem”, w którym biorą udział artyści rzeszowscy.


Zaangażowanie społeczne wyniosła z domu rodzinnego. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach, zwłaszcza na rzecz pomocy potrzebującym. Jako Radna Miasta Rzeszowa chce pracować na rzecz rozwoju naszej lokalnej wspólnoty. Zadba o otwarty dialog z mieszkańcami.

Barbara Lew – działacz społeczny, pedagog, ukończone studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi i z informatyki. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek pomocy społecznej z ramienia Wojewody Podkarpackiego. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, mediator, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej, orzecznik, członek organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy społecznej.


Kierownik i realizator projektów unijnych i inicjator działań społecznych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, mieszkańców osiedla Wilkowyja, koordynator projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizator programów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizator zajęć i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w kraju i za granicą. Realizator wielu kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy, skutecznej interwencji, komunikacji.

Renata Drozdowska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, innowator w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.


Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, współpracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie.


Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą. W życiu stawia na sport  jako drogę doskonalenia człowieka.


Bliskie są jej problemy seniorów oraz organizacja  systemu wsparcia i opieki nad nimi w środowisku zamieszkania.

Grzegorz Stęchły – ma 51 lat, żonę i 18-o letniego syna. Jest Sekretarzem w Społecznej Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa w której zajmuje się sportem amatorskim i osiedlowym. Współorganizuje turniej piłkarski “Od AMATORA do kibiców IDOLA”, którego finał rozgrywany jest na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. 


Mieszka na osiedlu Wilkowyja gdzie jest zastępcą Przewodniczącego Rady Osiedla. Od 10 lat jest wolontariuszem w Centrum Kultury Calasanz Rzeszów oraz trenerem grup dziecięcych i młodzieżowych w Parafialnym Klubie Sportowym Calasanz Rzeszów.


Swoją społeczną działalność łączy z pracą zawodową, od 17 lat pracuje w firmie handlowej obecnie  jest Zastępcą Dyrektora Sprzedaży na Polskę. 
Jego pasją są rowery, jest współzałożycielem grupy rowerowej IGA Team, której motto  „Baw się rowerem”świadczy o charakterze działalności.
Interesuje się sportem, kibicuje wszystkim rzeszowskim klubom, grupom i stowarzyszeniom sportowym.

Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, rzeszowianin, samorządowiec, społecznik.


W 2021 roku został wybrany w pierwszej turze wyborów samorządowych na Prezydenta Rzeszowa, ale na rzecz naszego miasta pracuje od ponad 20-stu lat. Jest rzeszowianinem z urodzenia. Tu się wychował, uczył się w rzeszowskich szkołach, a także ukończył studia na rzeszowskiej uczelni.


Swoje życie zawodowe również związał z Rzeszowem. W lokalnym samorządzie pracuje od ponad 20 lat. W latach 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, będąc najmłodszą osobą w historii naszego miasta na tym stanowisku. Od 2010 roku pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Czytaj więcej

Anna Skiba – Absolwentka  studiów magisterskich z zakresu pedagogiki, kierunku wychowania fizycznego oraz studiów  magisterskich z zakresu doradztwa zawodowego i HR. 


W karierze naukowej uzyskała tytuł MBA Executive Master of Business Administration oraz DBA Doctor of Business Administration. 
Jest doktorantką na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Dodatkowo uzyskała uprawnienia instruktora pływania, ratownika wodnego oraz żeglarz jachtowego. 


Pełniła funkcję prorektor oraz wykładowczyni akademickiej na Uczelni Nauk Społecznych filii w Rzeszowie. Radna Miasta Rzeszowa VIII kadencji. 
Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet przy Prezydencie  Miasta Rzeszów Tadeuszu Ferencu. Pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządowej Rady Osiedla Pułaskiego w Rzeszowie. Była redaktorem naczelny oraz wydawcą bezpłatnego kwartalnika „Dentysta w mieście”, zarejestrowanego w Bibliotece Narodowej. Jest Dyrektor NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum w Rzeszowie. 


Jej sylwetka została wpisana do Encyklopedii Osobowości Rzeczypospolitej. 
Otrzymała odznaczenie „Przyjaciel Rzeszowa”. Została wpisana w „Sylwetki Rzeszowian” IV edycji. Jest również organizatorem wielu  eventów kulturalno – sportowo- społecznych, prozdrowotnych oraz szkoleń z zakresu komunikacji dla różnych grup zawodowych i społecznych. 


Jest działaczką społeczną przede wszystkim w obszarach społeczności wykluczonej, potrzebującej oraz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Jest oddana pracy na rzecz pomocy innym ludziom. Jej motto to „Zawsze Z i Dla Ludzi”. 

Robert Walawender – pedagog, nauczyciel, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSIiZ w Rzeszowie. Pracownik RSM w OKK „ Akwarium” jako  instruktor muzyki i sportu. Radny Miasta VIII kadencji 2018 – 2024. Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Członek Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 


Wspiera inicjatywy w zakresie propagowania sportu w mieście. Aktywnie współpracuje z radami osiedli. Pracując w komisjach Rady Miasta dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Współpracuje z rzeszowskimi uczelniami.

Grzegorz Budzik – żonaty, ojciec dwójki dzieci córki i syna. Pracuje na stanowisku profesora w Politechnice Rzeszowskiej. Związany z Rzeszowem od urodzenia w roku 1971, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, Technikum Samochodowego oraz na studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie w roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2010 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a w roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju, w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki.


Od roku 2015 kieruje Katedrą Konstrukcji Maszyn w Politechnice Rzeszowskiej. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych i jest opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów.  Był promotorem postępowaniu o nadanie tytułu doktora Honoris Causa Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.


Zaangażowany społecznie i politycznie, dwukrotnie był Radnym Miasta Rzeszowa pełnił punkcję przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa, przez dziesięć lat pełnił i pełni obecnie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie. Brał również czynny udział w pracach klubu sportowego organizacji politycznych i społecznych. Obecnie angażuje się w prace społeczne w ramach zespołu Urban Lab Rzeszów w zakresie nowoczesnych rozwiązań SMART CITY, INDUSTRY 4.0, technologii medycznych w służbie opieki zdrowotnej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym i regionalnym przemysłem.


W pracach na rzecz społeczności Mieszkańców Rzeszowa planuje dalszy rozwój Miasta jako stolicy innowacji, wdrażanie nowych technologii służących edukacji, bezpiecznemu i komfortowemu oraz zdrowemu życiu dla wszystkich grup wiekowych.

Waldemar Wywrocki – żonaty, pięcioro dzieci. Bezpartyjny. Działacz społeczny – organizator zajęć dla dzieci i młodzieży. Radny Miasta Rzeszowa V, VI, VII i VIII kadencji – od 2010 roku. Absolwent UMCS w Lublinie oraz Politechniki Rzeszowskiej.


Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1.
Organizator bezpłatnych zajęć sportowych i muzycznych dla dzieci i młodzieży.
Organizator charytatywnych imprez dla dzieci. Autor piosenek edukacyjnych dla najmłodszych. Brał udział w ćwiercfinale programu „Mam Talent TVN!”
Autor cyklu nagrań płyt dla najmłodszych „WALDEMAR WYWROCKI DZIECOM”


HOBBY – jogging, jazda na deskorolce wavebord, pływanie

Dorota Rząsa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, Przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Kmity, członkini Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz rad spółdzielczych działająca na rzecz mieszkańców. Ławnik Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nauczyciel z wieloletnim stażem, odznaczona m.in. Medalem Ministra Edukacji Narodowej, jak i tytułem Belfra roku. 


Aktywna działaczka samorządowa i społeczna, zaangażowana w pozyskiwanie funduszy na rozwój infrastruktury miejskiej i aktywizacji mieszkańców. Poprzez projekty, które skutecznie realizuje przyczynia się do większej aktywności dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w życiu społecznym. Dba o rozwój kultury i edukacji, stwarza, jak najlepsze warunki uczenia się, likwiduje bariery, przeciwdziała dyskryminacji i wykluczeniu. 


Otwarta na ludzi, chętna do współpracy, gotowa do podjęcia wyzwań dla dobra mieszkańców i w celu rozwoju miasta Rzeszowa.

Jolanta Omietońska – prawniczka i przedsiębiorczyni, z zamiłowania uprawia rodzinny ogródek działkowy. Działaczka rzeszowskiego Stowarzyszenia Aktywny Senior. Zaangażowana w aranżacje i rewitalizacje przestrzeni Śródmieścia Rzeszowa. 


Aktywna obrończyni Pomnika Czynu Rewolucyjnego – pomysłodawczyni przemianowania pomnika na Pomnik Czynu Powstańczego w celu jego ochrony i zachowania w przestrzenia Miasta. Uczestniczka Strajków Kobiet i protestów prodemokratycznych.

Mirosław Kwaśniak – mgr inż. Honorowy Profesor Oświaty (nominacja wręczona przez Prezesa Rady Ministrów i Minister Edukacji Narodowej), Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Komisji Edukacji, Członek Kapituły do Spraw Honorowych Wyróżnień (Zasłużony Obywatel Miasta Rzeszowa, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa).


Urodził się w Opatowie w rodzinie nauczycielskiej.  Ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie, następnie  Politechnikę Rzeszowską Wydział Mechaniczny i Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą. Podczas czterdziestoletniej pracy nauczycielskiej i społecznej na rzecz środowiska za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, wyróżnienia, listy gratulacyjne i pochwalne.


Ponadto, otrzymał wiele dyplomów podziękowań i gratulacji  od instytucji oświatowych władz wojewódzkich i państwowych za zaangażowaną, twórczą i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą z młodzieżą w Olimpiadach Wiedzy o Racjonalizacji i Wynalazczości, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Olimpiadach Wiedzy Technicznej, prace dyplomowe wykonane przez młodzież pod kierunkiem Mirosława Kwaśniaka jako środki dydaktyczne zamieszczone w publikacji „Nowatorskie osiągnięcia szkół zawodowych w zakresie środków dydaktycznych.


W ramach bezpłatnego prowadzenia przez 35 lat Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji wykształcił 47 laureatów i olimpijczyków, dzisiaj doktorów i profesorów wyższych uczelni.


Radny Miasta Rzeszowa V Kadencji 2006 – 2010, VI Kadencji 2010 – 2014, VII Kadencji 2014 – 2018 i VIII Kadencji 2018 – 2024.


W pracy Mirosława Kwaśniak zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek. Miał i ma świadomość, że na nas dorosłych spoczywa obowiązek przekazywania i jak najlepszego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności, aby rozwijać pasję i zainteresowania młodych ludzi. Trzeba kochać swój zawód, rozumieć młodzież, kochać ją, ale miłością wymagającą, nie tylko solidnie uczyć, ale także wskazywać drogę życiową, pomagać w dokonywaniu wyborów.

Paweł Lasota – urodzony i mieszkający w Rzeszowie, absolwent UR, żonaty, ojciec.
Z zawodu grafik komputerowy, przedsiębiorca i wykładowca UR. Związany z Ruchem Polska 2050 od 2020 r., aktualnie członek Zarządu Regionu Stowarzyszenia Polska 2050. 


Członek Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Działacz społeczny i proekologiczny. Współorganizator aktywności charytatywnej, prospołecznej oraz proekologicznej rzeszowskich dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Od zawsze najbliższy jest mu Rzeszów – dobro, komfort i zadowolenie mieszkańców. 


Życie w harmonii różnych środowisk, z poszanowaniem tradycji, kultury oraz naturalnego środowiska, to dla niego we współczesnym społeczeństwie dobro najwyższe.

Krystyna Stachowska – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa z 30-letnim doświadczeniem w biznesie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, gdzie zwieńczeniem jej kariery była funkcja dyrektor sprzedaży na całą Polskę. Zarządzała siecią 2,5 tys. agentów i ponad 60 dyrektorów.


W Radzie Miasta Rzeszowa pracuje od 2019 roku. Była przewodniczącą Komisji Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. Od lipca 2021 roku wspólnie z Prezydentem Miasta Rzeszowa Konradem Fijołkiem kieruje miastem. 


Na stanowisku Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa odpowiada za kwestie związane z współpracą gospodarczą, edukacją, kulturą, sportem, pomocą potrzebującym i ochroną zdrowia. Prywatnie jest mamą trojga dorosłych już dzieci i szczęśliwą babcią.

Tadeusz Ożyło – Radny Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój, wieloletni działacz społeczny.

Danuta Szyszka – sołtys w latach 2008-2018. Radna VI kadencji.
Obecnie radna Rady Miasta Rzeszowa VIII kadencji. Przewodnicząca Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miasta Rzeszowa.


Członek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie.
Inicjator działań społecznych.

Dariusz Ferenc – mąż i ojciec dwójki dzieci. Rzeszowianin, od urodzenia związany  z Osiedlem Zalesie na stałe zamieszkały na Osiedla Zalesie.
Ukończył Uniwersytet Rzeszowski z tytułem mgr na kierunku ekonomii oraz uzyskał tytuł MBA na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie.


Kierownik Działu Kadr. Działa w Radzie Osiedla Zalesie od 1993r a od 2007r  roku do obecnej chwili pełni funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Zalesie w Rzeszowie.


Od  1993r (31 lat) czynnie związany z Ochotniczą Strażą Pożarną Rzeszów-Zalesie pełni służbę jako strażak ochotnik.
Jego życiowa misja to służyć z sercem, działać z determinacją.

Agnieszka Stec – nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, współtworzy stronę internetową szkoły. Mama trójki dzieci, doskonale znająca problemy i potrzeby nastolatków. 


Pochodzi z Kielc, ale od 30 lat mieszka w Rzeszowie, dlatego tak ważne są dla niej sprawy mieszkańców i miasta. Martwi ją duże natężenie ruchu, dlatego chce szukać rozwiązań, aby to zmienić poprzez poprawę infrastruktury, ale też zachęcanie do komunikacji zbiorowej oraz korzystanie ze ścieżek rowerowych.  


Ważne są dla niej kwestie ekologii – więcej zieleni w mieście a przez to mniejsze zanieczyszczenie powietrza i obniżenie temperatury – sadzenie np. drzew tlenowych. Chce kontynuować dbanie o aktywność fizyczną dzieci i dorosłych (dostęp do obiektów sportowych, placów zabaw), zachęca do udziału w akcjach typu „Rowerowy maj” gdzie jej klasa zdobyła nagrodę w poprzedniej edycji.


Prywatnie kocha podróże. Uwielbia aktywnie spędzać czas, zwłaszcza na długich wycieczkach rowerowych lub wyprawach w góry. Najlepszym sposobem na stres jest dla niej praca w ogródku, zabawa z czworonogami pieskiem i kotem.

Józef Wisz – wieloletni Przewodniczący Rady Osiedla Paderewskiego, bezpartyjny samorządowiec, społecznik.

Ewelina Fijołek – urodzona 29 grudnia 1978 r. w Rzeszowie studiowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończyła w kurs instruktora akrobatyki sportowej. 2007 r. rozpoczęła pracę w szkole sportowej w Rzeszowie jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz w Klubie Akrobatyki  Stal Rzeszów jako instruktor akrobatyki sportowej.


Jako zawodniczka była związana z klubem ZKS „Stal” Rzeszów. Do jej najważniejszych osiągnięć w karierze sportowej należą następujące wyniki:
•    1995 – złoty medal Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata
•    1997 – srebrny medal Mistrzostw Europy
•    1997 – srebrny medal podczas World Games
•    4-krotne Mistrzostwo Polski


Za sukcesu sportowe została odznaczona m.in. Srebrnym krzyżem zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe – przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 9 grudnia 2004 r.
Obecnie jej podopieczni zdobywają medale Mistrzostw Polski Seniorów, są członkami Kadry Narodowej. Brali udział w Mistrzostwach Europy i Świata. Są stypendystami Urzędu Miasta Rzeszów oraz Urzędu Marszałkowskiego.


W Radzie Miasta jest członkiem Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi . Dba o rozwój kultury fizycznej i angażuje się w upowszechnianie sportu wśród młodzieży, prowadzi szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Wspiera rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Promuje nowoczesne programy edukacyjne i profilaktyki zdrowotnej. Bierze udział w pracach Społecznej Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. Wspiera Rzeszowskie kluby sportowe. Jest również członkiem Komisji Edukacji . 28 lipca 2022 został jej nadany „Medal Komisji Edukacji Narodowej”

Tomasz Kamiński – polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Maria Warchoł – bezpartyjna. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie filologii rosyjskiej i angielskiej, ukończyła studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą, posiada uprawnienia w zakresie mediacji.

35 lat pracowała w oświacie, jako nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, 20 lat pracowała w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – starszy wizytator, ewaluator, Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, obecnie na emeryturze.

Jako Radna Miasta Rzeszowa drugą kadencję aktywnie uczestniczy w pracach Rady Miasta Rzeszowa. Jest przewodniczącą Komisji Ekonomiczno – Budżetowej. Ponadto pracuje w kilku komisjach stałych: z zakresu edukacji, kultury, zdrowia oraz doraźnych: ds. budżetu obywatelskiego, komisji ds. stypendiów za osiągnięcia artystyczne, Kapitule ds. Honorowych Wyróżnień Miasta Rzeszowa. Pasjonuje ją działalność społeczna: 20 lat była instruktorem ZHP, a obecnie od 20 lat aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, najpierw jako wiceprzewodnicząca (6 lat), obecnie kolejne kadencje już jako przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Krakowska – Południe. Sprawy mieszkańców Rzeszowa zawsze były i są jej bliskie.

Witold Walawender – pedagog, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczy w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Radny Miasta – Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji, przyczynił się do pozyskiwania niezbędnych funduszy na rozwój kultury i promocji Rzeszowa, w tym na organizację dni osiedla. Członek Komisji Sportu i Turystyki.

Wspiera inicjatywy w zakresie propagowania sportu w mieście. Pracując w komisjach Rady Miasta, dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Działacz społeczny, organizator szeregu akcji edukacyjnych, charytatywnych, konkursów, zainteresowany tematami polityki senioralnej.

Aktywnie współpracuje z radami osiedli w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi dialog i konsultacje społeczne ze wszystkimi mieszkańcami miasta. Choć trudno w to uwierzyć, miłośnik biegania (ukończył maraton, kilka półmaratonów i kilkadziesiąt 10 i 5 km zawodów). Żonaty – dwójka dzieci.

Dominika Kobiałka -urodziła się i mieszka w Rzeszowie.  Jej największą pasją jest muzyka i w tej dziedzinie spełnia się zawodowo i artystycznie.  Ma na koncie wiele nagród zdobytych solo i z zespołem.  Prowadzi własną działalność gospodarczą.  Studiuje dziennie na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa. 

Przez wiele lat pracowała także w branży gastronomicznej w roli barmanki i menadżerki, organizując wiele wydarzeń kulturalnych. Ma dobrze rozwinięty talent organizacyjny. Jest Honorowym Krwiodawcą (odznaka Zasłużony dla zdrowia narodu). Szczęśliwa  mama.

Lubi pracę z ludźmi i wśród ludzi, ma wszechstronne zainteresowania, w wolnych chwilach czyta książki, uprawia ostre papryczki w przydomowym ogrodzie, grywa w szachy, jeździ rowerem.

Dariusz Bobak – aktywista i społecznik, zaangażowany w obronę praw obywatelskich i działający w organizacjach pozarządowych. Z wykształcenia jest archeologiem, badającym najstarsze dzieje naszego miasta a z pasji – animatorem wydarzeń kulturalnych i popularyzatorem nauki.

Wielokrotnie stawał w obronie Naszych praw i ta działalność uświadomiła mu, jak ważna jest siła wspólnoty: My, mieszkanki i mieszkańcy Rzeszowa wykazaliśmy, że potrafimy się zmobilizować i skutecznie wyrażać nasze potrzeby. Pomimo to, nadal widzę przed nami liczne wyzwania. Nasze głosy często nie znajdują należytego odzewu w działaniach władz. Chcę to zmienić. Dążę do tego, by głos mieszkańców był nie tylko słyszalny, ale przede wszystkim respektowany w samorządzie, decydujących o naszym codziennym życiu.

Wierzy, że wspólnie, z wsparciem mieszkańców, może dokonać znaczących zmian na lepsze, dlatego pragnie, by mieszkańcy mieli znaczący wpływ na zarządzanie naszym miastem. Jego cel? Sprawić, by Rzeszów był synonimem kultury, przyciągającym turystów i nowych mieszkańców, pragnących doświadczać jego niepowtarzalnej atmosfery. Większa oferta kulturalna to nie tylko większa atrakcyjność turystyczna, ale i bezcenny dar dla mieszkańców – bogactwo wydarzeń, wystaw, koncertów i warsztatów, które pozwolą każdemu rozwijać osobiste pasje i zainteresowania.

Wierzy, że wspólnie jesteśmy w stanie sprawić, by Rzeszów stał się jeszcze lepszym miejscem. Razem możemy więcej!

Arkadiusz Bartosik – urodził się i mieszka w Rzeszowie. Ma 42 lata. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Zawodowo jest związany z Rzeszowską Spółdzielnią Mieszkaniową, zajmując stanowisko kierownicze w Administracji Osiedla. Bezpartyjny. Społecznie działa jako radny Rady Osiedla Przybyszówka oraz strażak ochotnik. Strażakiem-ratownikiem został z pasji .

Od wielu lat jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Przybyszówka. W prezydium Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie powierzono mu funkcję skarbnika. Jako delegat reprezentuje rzeszowskie jednostki OSP na zjazdach Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie. Funkcje te pełni społecznie. Stawia na poprawę bezpieczeństwa we współdziałaniu z Policją, Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Pożarną. Wraz z swoją jednostką propaguje bezpieczeństwo pożarowe i pierwszą pomoc, uczestnicząc w spotkaniach na terenie przedszkoli, szkół, podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Rzeszowa.

Stawia na dialog. Będzie słuchał i wspierał mieszkańców, szukał rozwiązań, przekonywał radnych i włodarzy miasta do wdrażania najlepszych rozwiązań dla naszej „Małej Ojczyzny”.

Grażyna Lachcik – nauczycielka fizyki i matematyki, z wielką pasją wykonuje zawód wychowawcy i pedagoga dzieci i młodzieży. Tworzyła od podstaw dwie rzeszowskie szkoły. Obecnie – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie. Stawia na nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w edukacji.

Ewa Mocha – nauczyciel Wychowania Fizycznego i trenerka skoków do wody.
Wielokrotna Mistrzyni Polski i Finalistka Mistrzostw Europy w skokach do wody.
Jej hasło to: aktywność , zdrowie , rozwój!

Jest rodowitą mieszkanką Rzeszowa. Sport jest jej pasją. Od wielu lat interesuje się rozwojem sportu w Rzeszowie. Jej doświadczenie jako trenera sportowego sprawia, że zna potrzeby i trudności klubów sportowych .Chce dołożyć wszelkich starań aby w naszym mieście sport i aktywność fizyczna oraz jego infrastruktura była na wysokim poziomie. Jej celem jest wspieranie klubów sportowych oraz promowanie programów aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych. Postara się, aby każdy mieszkaniec naszego miasta miał dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych i mógł prowadzić aktywny styl życia.

Jej cel to: wsparcie lokalnych klubów sportowych, programy sportowe aktywności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczności poprzez sport, bezpłatne formy aktywności fizycznej, stworzenie miejsc do spędzania aktywnie wolnego czasu, poidełka przy obiektach rekreacyjnych i sportowych.

Chce pomóc w poprawie jakości życia mieszkańców oraz budowaniu silnej i zdrowej społeczności lokalnej.

Zdzisław Kędzior – rodowity mieszkaniec osiedla Pogwizdów Nowy, emeryt, żonaty, dwie córki.

Wieloletni samorządowiec i działacz społeczny. W latach 1996 -2020 radny Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną.Od 2021 roku radny Rady Miasta Rzeszowa.

Patrycja Pawlak – Kamińska – prawniczka, rzeszowianka, aktywistka miejska, managerka w sektorze organizacji pozarządowych. 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, podyplomowych studiów pedagogicznych  i w zakresie zarządzania BHP,  Szkoły Liderów oraz Akademi Demokracji Socjalnej. Stypendystka  Staffordshire University.
Obecnie w trakcie studiów z zakresu zarządzania na WSB National Louis University. 

Autorka projektów w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim: Jadłodzielni miejskich, wsparcie dziko żyjących kotów i  sieci nowoczesnych toalet miejskich. 

Przez wiele lat walczyła o wprowadzenie dofinansowań do procedury in-vitro w Rzeszowie. W 2022 roku jej projekt wygrał w Budżecie Obywatelskim, dzięki czemu rzeszowskie pary będą mogły spełnić swoje marzenie o rodzicielstwie. 

Współorganizatorką kobiecych protestów. 

Współprzewodnicząca zarządu Nowej Lewicy w Rzeszowie, członki zarządu Stowarzyszenia Spójnik dwóch kadencji a obecnie w Krajowej Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. 
Zawodowo związana od kilkunastu lat z Biurem Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa gdzie zajmuje się problematyką mieszkaniową. 

Od kilkunastu lat szczęśliwa żona Konrada oraz mama sześcioletniego Bruna. 

Zakochana w poezji Tuwima i Broniewskiego, fanka europejskiego punka, filmów Kevina Smitha, podróży i azjatyckiej kuchni. 

Bogusław Sak – wiek 66 lat. Inżynier, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie. Wydział Przedsiębiorczości. Licencja Zarządcy Nieruchomości. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Kierownik Administracji Osiedla 1000-lecia w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bezpartyjny. Spółdzielca. Radny Miasta Rzeszowa. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Mieszka w budynku wielorodzinnym, od 2006 roku członek Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sławomir Gołąb – muzyk, nauczyciel II LO i ZSE w Rzeszowie, wykładowca UR, Radny Miasta Rzeszowa, organizator wydarzeń kulturalnych.

Daniel Kunysz – Radny Rzeszowa kadencji 2018-2024. Z pasją zmienia Rzeszów na lepsze i pozyskuje pieniądze na dalszy rozwój naszego miasta; budując mosty, drogi rowerowe, infrastrukturę pieszą, oświetlenia etc. Jego zasługi 
docenił śp. Prezydent Tadeusz Ferenc, zapraszając go do swojego klubu Rozwój Rzeszowa. Dziś kontynuuję swoją misję przy Prezydencie Konradzie Fijołku.

Będąc Radnym Miasta Rzeszowa zwiększył tempo oraz ilość inwestycji dla rowerzystów i pieszych. To co już udało mu się zrobić: trzy mosty rowerowe przez rzekę Wisłok, ogromna ilość bezpiecznych czerwonych przejazdów dla rowerów w całym mieście, montaż kilkudziesięciu  stojaków na rowery,  obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, wybudowane zadaszone wiaty rowerowe, wybudowany ogromny tor rowerowy na bulwarach dla dzieci tzw. pumptrack,boisko do unihokeja, oświetlenie Bulwarów i Olszynek, wyremontowano część dróg osiedlowych i rowerowych, wybudowano rowerowy dojazd do dworca PKP i RCK, wprowadzono coroczny FESTIWAL ROWEROWY, nasadzono nowe drzewa, wybudowano nowe odcinki dróg rowerowych i wiele wiele więcej innych osiedlowych działań.

Z jego inicjatywy wybudowano Owocowy Sad Miejski na Lisiej Górze, był jednym z inicjatorów wprowadzenia budżetu obywatelskiego oraz wykonał dużo pracy w kwestii bieżącego utrzymania dróg, chodników, oświetlenia zgłaszając blisko 140 interpelacji, wiele pism do urzędów i spotkań w Ratuszu w  imieniu Mieszkańców. Obecnie swoją misję kontynuuje z Prezydentem Konradem Fijołkiem, który aktywnie wspiera jego wnioski o zrównoważony rozwój Rzeszowa.

Małgorzata Kwaśniak – szczęśliwa mama, działaczka społeczna, Twoja sąsiadka.

Jest mamą cudownej 12-latki, która każdego dnia ją inspiruje do działania. Jej zaangażowanie społeczne rodzi się z pasji i przekonania, że razem możemy więcej.

Jako wieloletni rodzic zastępczy wie, jak ważne jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni do rozwoju dla naszych dzieci. Swoje doświadczenie chce wykorzystać do rozwoju polityki pro-rodzinnej poprzez wspieranie zarówno rodzin zastępczych, jak i biologicznych.

Pasja do kultury i muzyki towarzyszy jej od najmłodszych lat. Wierzy, że sztuka to narzędzie łączące ludzi i budujące wspólnotę. Chce działać na rzecz programów umożliwiających dostęp do kultury każdemu mieszkańcowi naszego miasta. Od kilkunastu lat wspiera organizację Festiwalu „Natchnieni Bieszczadem”, w którym biorą udział artyści rzeszowscy.

Zaangażowanie społeczne wyniosła z domu rodzinnego. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach, zwłaszcza na rzecz pomocy potrzebującym. Jako Radna Miasta Rzeszowa chce pracować na rzecz rozwoju naszej lokalnej wspólnoty. Zadba o otwarty dialog z mieszkańcami.

Barbara Lew – działacz społeczny, pedagog, ukończone studia podyplomowe z zarządzania funduszami unijnymi i z informatyki. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek pomocy społecznej z ramienia Wojewody Podkarpackiego. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, mediator, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej, orzecznik, członek organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy społecznej.

Kierownik i realizator projektów unijnych i inicjator działań społecznych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, mieszkańców osiedla Wilkowyja, koordynator projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Realizator programów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizator zajęć i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w kraju i za granicą. Realizator wielu kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy, skutecznej interwencji, komunikacji.

Renata Drozdowska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, innowator w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, współpracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie.

Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą. W życiu stawia na sport  jako drogę doskonalenia człowieka.

Bliskie są jej problemy seniorów oraz organizacja  systemu wsparcia i opieki nad nimi w środowisku zamieszkania.

Grzegorz Stęchły – ma 51 lat, żonę i 18-o letniego syna. Jest Sekretarzem w Społecznej Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa w której zajmuje się sportem amatorskim i osiedlowym. Współorganizuje turniej piłkarski “Od AMATORA do kibiców IDOLA”, którego finał rozgrywany jest na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. 

Mieszka na osiedlu Wilkowyja gdzie jest zastępcą Przewodniczącego Rady Osiedla. Od 10 lat jest wolontariuszem w Centrum Kultury Calasanz Rzeszów oraz trenerem grup dziecięcych i młodzieżowych w Parafialnym Klubie Sportowym Calasanz Rzeszów.

Swoją społeczną działalność łączy z pracą zawodową, od 17 lat pracuje w firmie handlowej obecnie  jest Zastępcą Dyrektora Sprzedaży na Polskę. 
Jego pasją są rowery, jest współzałożycielem grupy rowerowej IGA Team, której motto  „Baw się rowerem”świadczy o charakterze działalności.
Interesuje się sportem, kibicuje wszystkim rzeszowskim klubom, grupom i stowarzyszeniom sportowym.

Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, rzeszowianin, samorządowiec, społecznik.

W 2021 roku został wybrany w pierwszej turze wyborów samorządowych na Prezydenta Rzeszowa, ale na rzecz naszego miasta pracuje od ponad 20-stu lat. Jest rzeszowianinem z urodzenia. Tu się wychował, uczył się w rzeszowskich szkołach, a także ukończył studia na rzeszowskiej uczelni.

Swoje życie zawodowe również związał z Rzeszowem. W lokalnym samorządzie pracuje od ponad 20 lat. W latach 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa, będąc najmłodszą osobą w historii naszego miasta na tym stanowisku. Od 2010 roku pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Czytaj więcej

Anna Skiba – Absolwentka  studiów magisterskich z zakresu pedagogiki, kierunku wychowania fizycznego oraz studiów  magisterskich z zakresu doradztwa zawodowego i HR. 

W karierze naukowej uzyskała tytuł MBA Executive Master of Business Administration oraz DBA Doctor of Business Administration. 
Jest doktorantką na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Dodatkowo uzyskała uprawnienia instruktora pływania, ratownika wodnego oraz żeglarz jachtowego. 

Pełniła funkcję prorektor oraz wykładowczyni akademickiej na Uczelni Nauk Społecznych filii w Rzeszowie. Radna Miasta Rzeszowa VIII kadencji. 
Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet przy Prezydencie  Miasta Rzeszów Tadeuszu Ferencu. Pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządowej Rady Osiedla Pułaskiego w Rzeszowie. Była redaktorem naczelny oraz wydawcą bezpłatnego kwartalnika „Dentysta w mieście”, zarejestrowanego w Bibliotece Narodowej. Jest Dyrektor NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum w Rzeszowie. 

Jej sylwetka została wpisana do Encyklopedii Osobowości Rzeczypospolitej. 
Otrzymała odznaczenie „Przyjaciel Rzeszowa”. Została wpisana w „Sylwetki Rzeszowian” IV edycji. Jest również organizatorem wielu  eventów kulturalno – sportowo- społecznych, prozdrowotnych oraz szkoleń z zakresu komunikacji dla różnych grup zawodowych i społecznych. 

Jest działaczką społeczną przede wszystkim w obszarach społeczności wykluczonej, potrzebującej oraz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Jest oddana pracy na rzecz pomocy innym ludziom. Jej motto to „Zawsze Z i Dla Ludzi”. 

Robert Walawender – pedagog, nauczyciel, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSIiZ w Rzeszowie. Pracownik RSM w OKK „ Akwarium” jako  instruktor muzyki i sportu. Radny Miasta VIII kadencji 2018 – 2024. Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Członek Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Wspiera inicjatywy w zakresie propagowania sportu w mieście. Aktywnie współpracuje z radami osiedli. Pracując w komisjach Rady Miasta dba o rzeszowską edukację i wspiera program stypendialny dla uczniów rzeszowskich szkół. Współpracuje z rzeszowskimi uczelniami.

Grzegorz Budzik – żonaty, ojciec dwójki dzieci córki i syna. Pracuje na stanowisku profesora w Politechnice Rzeszowskiej. Związany z Rzeszowem od urodzenia w roku 1971, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, Technikum Samochodowego oraz na studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie w roku 2001 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2010 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, a w roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju, w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki.

Od roku 2015 kieruje Katedrą Konstrukcji Maszyn w Politechnice Rzeszowskiej. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych i jest opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów.  Był promotorem postępowaniu o nadanie tytułu doktora Honoris Causa Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Zaangażowany społecznie i politycznie, dwukrotnie był Radnym Miasta Rzeszowa pełnił punkcję przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego Klubu Radnych Rozwój Rzeszowa, przez dziesięć lat pełnił i pełni obecnie funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant w Rzeszowie. Brał również czynny udział w pracach klubu sportowego organizacji politycznych i społecznych. Obecnie angażuje się w prace społeczne w ramach zespołu Urban Lab Rzeszów w zakresie nowoczesnych rozwiązań SMART CITY, INDUSTRY 4.0, technologii medycznych w służbie opieki zdrowotnej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym i regionalnym przemysłem.

W pracach na rzecz społeczności Mieszkańców Rzeszowa planuje dalszy rozwój Miasta jako stolicy innowacji, wdrażanie nowych technologii służących edukacji, bezpiecznemu i komfortowemu oraz zdrowemu życiu dla wszystkich grup wiekowych.

Waldemar Wywrocki – żonaty, pięcioro dzieci. Bezpartyjny. Działacz społeczny – organizator zajęć dla dzieci i młodzieży. Radny Miasta Rzeszowa V, VI, VII i VIII kadencji – od 2010 roku. Absolwent UMCS w Lublinie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 1.
Organizator bezpłatnych zajęć sportowych i muzycznych dla dzieci i młodzieży.
Organizator charytatywnych imprez dla dzieci. Autor piosenek edukacyjnych dla najmłodszych. Brał udział w ćwiercfinale programu „Mam Talent TVN!”
Autor cyklu nagrań płyt dla najmłodszych „WALDEMAR WYWROCKI DZIECOM”

HOBBY – jogging, jazda na deskorolce wavebord, pływanie

 

Dorota Rząsa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, Przewodnicząca Samorządowej Rady Osiedla Kmity, członkini Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz rad spółdzielczych działająca na rzecz mieszkańców. Ławnik Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nauczyciel z wieloletnim stażem, odznaczona m.in. Medalem Ministra Edukacji Narodowej, jak i tytułem Belfra roku. 

Aktywna działaczka samorządowa i społeczna, zaangażowana w pozyskiwanie funduszy na rozwój infrastruktury miejskiej i aktywizacji mieszkańców. Poprzez projekty, które skutecznie realizuje przyczynia się do większej aktywności dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w życiu społecznym. Dba o rozwój kultury i edukacji, stwarza, jak najlepsze warunki uczenia się, likwiduje bariery, przeciwdziała dyskryminacji i wykluczeniu. 

Otwarta na ludzi, chętna do współpracy, gotowa do podjęcia wyzwań dla dobra mieszkańców i w celu rozwoju miasta Rzeszowa.

 

Jolanta Omietońska – prawniczka i przedsiębiorczyni, z zamiłowania uprawia rodzinny ogródek działkowy. Działaczka rzeszowskiego Stowarzyszenia Aktywny Senior. Zaangażowana w aranżacje i rewitalizacje przestrzeni Śródmieścia Rzeszowa. 

 

Aktywna obrończyni Pomnika Czynu Rewolucyjnego – pomysłodawczyni przemianowania pomnika na Pomnik Czynu Powstańczego w celu jego ochrony i zachowania w przestrzenia Miasta. Uczestniczka Strajków Kobiet i protestów prodemokratycznych.

Mirosław Kwaśniak – mgr inż. Honorowy Profesor Oświaty (nominacja wręczona przez Prezesa Rady Ministrów i Minister Edukacji Narodowej), Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Komisji Edukacji, Członek Kapituły do Spraw Honorowych Wyróżnień (Zasłużony Obywatel Miasta Rzeszowa, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa).

Urodził się w Opatowie w rodzinie nauczycielskiej.  Ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie, następnie  Politechnikę Rzeszowską Wydział Mechaniczny i Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą. Podczas czterdziestoletniej pracy nauczycielskiej i społecznej na rzecz środowiska za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, wyróżnienia, listy gratulacyjne i pochwalne.

Ponadto, otrzymał wiele dyplomów podziękowań i gratulacji  od instytucji oświatowych władz wojewódzkich i państwowych za zaangażowaną, twórczą i efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą z młodzieżą w Olimpiadach Wiedzy o Racjonalizacji i Wynalazczości, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Olimpiadach Wiedzy Technicznej, prace dyplomowe wykonane przez młodzież pod kierunkiem Mirosława Kwaśniaka jako środki dydaktyczne zamieszczone w publikacji „Nowatorskie osiągnięcia szkół zawodowych w zakresie środków dydaktycznych.

W ramach bezpłatnego prowadzenia przez 35 lat Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji wykształcił 47 laureatów i olimpijczyków, dzisiaj doktorów i profesorów wyższych uczelni.

Radny Miasta Rzeszowa V Kadencji 2006 – 2010, VI Kadencji 2010 – 2014, VII Kadencji 2014 – 2018 i VIII Kadencji 2018 – 2024.

W pracy Mirosława Kwaśniak zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek. Miał i ma świadomość, że na nas dorosłych spoczywa obowiązek przekazywania i jak najlepszego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności, aby rozwijać pasję i zainteresowania młodych ludzi. Trzeba kochać swój zawód, rozumieć młodzież, kochać ją, ale miłością wymagającą, nie tylko solidnie uczyć, ale także wskazywać drogę życiową, pomagać w dokonywaniu wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Lasota – urodzony i mieszkający w Rzeszowie, absolwent UR, żonaty, ojciec.
Z zawodu grafik komputerowy, przedsiębiorca i wykładowca UR. Związany z Ruchem Polska 2050 od 2020 r., aktualnie członek Zarządu Regionu Stowarzyszenia Polska 2050. 

Członek Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Działacz społeczny i proekologiczny. Współorganizator aktywności charytatywnej, prospołecznej oraz proekologicznej rzeszowskich dzieci, młodzieży oraz seniorów.
Od zawsze najbliższy jest mu Rzeszów – dobro, komfort i zadowolenie mieszkańców. 

Życie w harmonii różnych środowisk, z poszanowaniem tradycji, kultury oraz naturalnego środowiska, to dla niego we współczesnym społeczeństwie dobro najwyższe.

Krystyna Stachowska – Wiceprezydent Miasta Rzeszowa z 30-letnim doświadczeniem w biznesie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, gdzie zwieńczeniem jej kariery była funkcja dyrektor sprzedaży na całą Polskę. Zarządzała siecią 2,5 tys. agentów i ponad 60 dyrektorów.

W Radzie Miasta Rzeszowa pracuje od 2019 roku. Była przewodniczącą Komisji Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Rzeszowa. Od lipca 2021 roku wspólnie z Prezydentem Miasta Rzeszowa Konradem Fijołkiem kieruje miastem. 

Na stanowisku Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa odpowiada za kwestie związane z współpracą gospodarczą, edukacją, kulturą, sportem, pomocą potrzebującym i ochroną zdrowia. Prywatnie jest mamą trojga dorosłych już dzieci i szczęśliwą babcią.

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Ożyło – Radny Miasta Rzeszowa, Przewodniczący Rady Osiedla Budziwój, wieloletni działacz społeczny.

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Szyszka – sołtys w latach 2008-2018. Radna VI kadencji.
Obecnie radna Rady Miasta Rzeszowa VIII kadencji. Przewodnicząca Komisji Statutowo Regulaminowej Rady Miasta Rzeszowa.

Członek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie.
Inicjator działań społecznych.

 

 

 

 

 

 

Dariusz Ferenc – mąż i ojciec dwójki dzieci. Rzeszowianin, od urodzenia związany  z Osiedlem Zalesie na stałe zamieszkały na Osiedla Zalesie.
Ukończył Uniwersytet Rzeszowski z tytułem mgr na kierunku ekonomii oraz uzyskał tytuł MBA na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Kierownik Działu Kadr. Działa w Radzie Osiedla Zalesie od 1993r a od 2007r  roku do obecnej chwili pełni funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Zalesie w Rzeszowie.

Od  1993r (31 lat) czynnie związany z Ochotniczą Strażą Pożarną Rzeszów-Zalesie pełni służbę jako strażak ochotnik.
Jego życiowa misja to służyć z sercem, działać z determinacją.

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Stec – nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, współtworzy stronę internetową szkoły. Mama trójki dzieci, doskonale znająca problemy i potrzeby nastolatków. 

Pochodzi z Kielc, ale od 30 lat mieszka w Rzeszowie, dlatego tak ważne są dla niej sprawy mieszkańców i miasta. Martwi ją duże natężenie ruchu, dlatego chce szukać rozwiązań, aby to zmienić poprzez poprawę infrastruktury, ale też zachęcanie do komunikacji zbiorowej oraz korzystanie ze ścieżek rowerowych.  

Ważne są dla niej kwestie ekologii – więcej zieleni w mieście a przez to mniejsze zanieczyszczenie powietrza i obniżenie temperatury – sadzenie np. drzew tlenowych. Chce kontynuować dbanie o aktywność fizyczną dzieci i dorosłych (dostęp do obiektów sportowych, placów zabaw), zachęca do udziału w akcjach typu „Rowerowy maj” gdzie jej klasa zdobyła nagrodę w poprzedniej edycji.

Prywatnie kocha podróże. Uwielbia aktywnie spędzać czas, zwłaszcza na długich wycieczkach rowerowych lub wyprawach w góry. Najlepszym sposobem na stres jest dla niej praca w ogródku, zabawa z czworonogami pieskiem i kotem.

 

 

 

 

 

 

 

Józef Wisz – wieloletni Przewodniczący Rady Osiedla Paderewskiego, bezpartyjny samorządowiec, społecznik.

 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Fijołek – urodzona 29 grudnia 1978 r. w Rzeszowie studiowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończyła w kurs instruktora akrobatyki sportowej. 2007 r. rozpoczęła pracę w szkole sportowej w Rzeszowie jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz w Klubie Akrobatyki  Stal Rzeszów jako instruktor akrobatyki sportowej.

Jako zawodniczka była związana z klubem ZKS „Stal” Rzeszów. Do jej najważniejszych osiągnięć w karierze sportowej należą następujące wyniki:
•    1995 – złoty medal Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata
•    1997 – srebrny medal Mistrzostw Europy
•    1997 – srebrny medal podczas World Games
•    4-krotne Mistrzostwo Polski

Za sukcesu sportowe została odznaczona m.in. Srebrnym krzyżem zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe – przyznanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 9 grudnia 2004 r.
Obecnie jej podopieczni zdobywają medale Mistrzostw Polski Seniorów, są członkami Kadry Narodowej. Brali udział w Mistrzostwach Europy i Świata. Są stypendystami Urzędu Miasta Rzeszów oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W Radzie Miasta jest członkiem Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi . Dba o rozwój kultury fizycznej i angażuje się w upowszechnianie sportu wśród młodzieży, prowadzi szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Wspiera rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Promuje nowoczesne programy edukacyjne i profilaktyki zdrowotnej. Bierze udział w pracach Społecznej Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. Wspiera Rzeszowskie kluby sportowe. Jest również członkiem Komisji Edukacji . 28 lipca 2022 został jej nadany „Medal Komisji Edukacji Narodowej”

Galeria:

Dołącz do nas!

Otwarty Sztab Obywatelski powstał, aby każdy mieszkaniec Rzeszowa mógł pokazać swoje poparcie dla Konrada Fijołka i kandydatów do Rady Miasta Rzeszowa z KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa.

Formularz Dołączenia do Sztabu

Chcesz nam pomóc ? To proste! Wystarczy że wypełnisz ten formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i powiemy, co możesz zrobić. Pokażmy, jak dużo nas jest ponieważ Rzeszów jest najważniejszy!

Rzeszów jest najważniejszy!

Dziękujemy za wsparcie!