Strategia bitwy o Rzeszów

Nie oddamy naszego Miasta!

 • Miasto przyjaznych przestrzeni
 • Miasto dla ludzi
 • Miasto przyszłości
 • Miasto aktywności i kultury
 • Eko miasto
 • Miasto sprawnej komunikacji

I Front

Rzeszów miastem przyjaznych przestrzeni:

- skuteczna polityka przestrzenna
- miasto przyjazne dla rodziny
- Rzeszowskie Centrum Seniora
- Rzeszów bez barier dla niepełnosprawnych
- miasto bezpiecznie dla Rzeszowianek i Rzeszowian

Czytaj Dalej

 

II FRONT

Rzeszów miastem dla ludzi:

- obywatelskie zarządzanie miastem
- transparentna polityka informacyjna
-większy budżet obywatelski
- miasto proaktywne dla mieszkańców
- partnerstwo ze stroną społeczną

Czytaj Dalej

 

III FRONT

Rzeszów miastem przyszłości :

- internetowe konto mieszkańca
- Rzeszów Smart City
- rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego
- Rzeszów miastem przyjaznym dla inwestorów
- cyfryzacja miejskiej administracji

Czytaj Dalej

 

IV FRONT

Rzeszów miastem aktywności i kultury:

- zdrowy Rzeszów
- sport i rekreacja dla wszystkich mieszkańców
- otwarta polityka kulturalna miasta
- wykorzystanie potencjału rzeszowskiej turystyki

Czytaj Dalej

 

V FRONT

Rzeszów eko-miastem:

- ochrona klimatu i jakości powietrza
- Rzeszów miastem ogrodów i parków
-uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
- skuteczne zarządzanie odpadami miejskimi

Czytaj Dalej

VI FRONT

Rzeszów miastem sprawnej komunikacji:

- tani i efektywny transport miejski
- miejska sieć ścieżek rowerowych
- sprawny system połączeń drogowych
- chodniki dla pieszych - parkingi dla samochodów

Czytaj Dalej

Strategia bitwy o Rzeszów

Nie oddamy naszego Miasta!

 • Miasto przyjaznych przestrzeni
 • Miasto dla ludzi
 • Miasto przyszłości
 • Miasto aktywności i kultury
 • Eko miasto
 • Miasto sprawnej i nowoczesnej komunikacji

I Front

Rzeszów - Miasto przyjaznych przestrzeni:

- gospodarka przestrzenna

- ochrona klimatu i jakości powietrza

- Rzeszów miastem ogrodów i parków

- uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa

- dobrze zorganizowana gospodarka odpadowa

- nowoczesny i sprawny system komunikacyjny

- miasto dla rodziny

- Rzeszowskie Centrum Seniora

- Rzeszów bez barier

- Bezpieczeństwo Rzeszowianek i Rzeszowian

Czytaj Dalej

II FRONT

Rzeszów - Miasto Obywateli:

- obywatelskie zarządzanie miastem

- transparentna polityka informacyjna miasta

-większy budżet obywatelski

- aktywizacja obywateli

- partnerstwo Ze stroną społeczną

Czytaj Dalej

III FRONT

Rzeszów- Miasto przyszłości :

- Rzeszów Smart City

- edukacja, Nauka i Szkolnictwo Wyższe

- Rzeszów przyjazny dla inwestorów

- cyfryzacja administracji

- internetowe konto mieszkańca

Czytaj Dalej

IV FRONT

Rzeszów miasto aktywności i kultury:

- zdrowy Rzeszów

- sport dla wszystkich

- kultura otwarta

- turystyka i rekreacja

Czytaj Dalej

V FRONT

Rzeszów EKO MIASTO:

- ochrona klimatu i jakości powietrza

- Rzeszów miastem ogrodów i parków

-uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa

- dobrze zorganizowana gospodarka odpadowa

Czytaj Dalej

VI FRONT

Rzeszów miasto aktywności i kultury:

- transport publiczny dla Mieszkańców

- miejska sieć ścieżek rowerowych

- sprawny system połączeń drogowych

- chodniki dla pieszych - parkingi dla samochodów

Czytaj Dalej

Nasze działania

Kalendarium wyborcze

Dobrze się znamy

Startuję w wyborach na Prezydenta Rzeszowa.
Mam pomysły na nasze miasto i chcę je zrealizować

Potrzebne Wasze wsparcie!

W imieniu Konrada Fijołka prosimy wszystkich mieszkańców Rzeszowa o rozważenie przekazania darowizny na wsparcie naszego kandydata.

Pamiętajmy, że RZESZÓW JEST NAJWAŻNIEJSZY!

Dziękujemy za trafny wybór!

Dowiedz się więcej

Aktualności

Razem możemy osiągnąć więcej

Zbieramy podpisy

Zbieramy podpisy na terenie Rzeszowa

Spotkanie online

Rozmawiam z mieszkańcami Rzeszowa

Plany rozwoju

Jak wyglądają nasze plany rozwoju Rzeszowa

Moja praca w liczbach
dla Rzeszowa

0
dni jako radny
0
Lat jako Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
0
godzin pracy nad projektami
0 mld
wartość projektów sfinansowanych z funduszy europejskich

Galeria zdjęć