Strategia bitwy o Rzeszów

Nie oddamy naszego miasta!

I FRONT
Rzeszów miastem przyjaznych przestrzeni:

- skuteczna polityka przestrzenna
- miasto przyjazne dla rodziny
- Rzeszowskie Centrum Seniora
- Rzeszów bez barier dla niepełnosprawnych
- miasto bezpiecznie dla Rzeszowianek i Rzeszowian

Czytaj Dalej

I FRONT
Rzeszów miastem przyjaznych przestrzeni:

- skuteczna polityka przestrzenna
- miasto przyjazne dla rodziny
- Rzeszowskie Centrum Seniora
- Rzeszów bez barier dla niepełnosprawnych
- miasto bezpiecznie dla Rzeszowianek i Rzeszowian

Czytaj Dalej

II FRONT
Rzeszów miastem dla ludzi:

- obywatelskie zarządzanie miastem
- transparentna polityka informacyjna
-większy budżet obywatelski
- miasto proaktywne dla mieszkańców
- partnerstwo ze stroną społeczną

Czytaj Dalej

II FRONT
Rzeszów miastem dla ludzi:

- obywatelskie zarządzanie miastem
- transparentna polityka informacyjna
-większy budżet obywatelski
- miasto proaktywne dla mieszkańców
- partnerstwo ze stroną społeczną

Czytaj Dalej

III FRONT
Rzeszów miastem przyszłości

- internetowe konto mieszkańca
- Rzeszów Smart City
- rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego
- Rzeszów miastem przyjaznym dla inwestorów
- cyfryzacja miejskiej administracji

Czytaj Dalej

III FRONT
Rzeszów miastem przyszłości

- internetowe konto mieszkańca
- Rzeszów Smart City
- rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego
- Rzeszów miastem przyjaznym dla inwestorów
- cyfryzacja miejskiej administracji

Czytaj Dalej

IV FRONT
Rzeszów miastem aktywności i kultury

- zdrowy Rzeszów
- sport i rekreacja dla wszystkich mieszkańców
- otwarta polityka kulturalna miasta
- wykorzystanie potencjału rzeszowskiej turystyki

Czytaj Dalej

IV FRONT
Rzeszów miastem aktywności i kultury

- zdrowy Rzeszów
- sport i rekreacja dla wszystkich mieszkańców
- otwarta polityka kulturalna miasta
- wykorzystanie potencjału rzeszowskiej turystyki

Czytaj Dalej

V FRONT
Rzeszów eko-miastem:

- ochrona klimatu i jakości powietrza
- Rzeszów miastem ogrodów i parków
-uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
- skuteczne zarządzanie odpadami miejskimi

Czytaj Dalej

V FRONT
Rzeszów eko-miastem:

- ochrona klimatu i jakości powietrza
- Rzeszów miastem ogrodów i parków
-uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
- skuteczne zarządzanie odpadami miejskimi

Czytaj Dalej

VI FRONT
Rzeszów miastem sprawnej komunikacji

- tani i efektywny transport miejski
- miejska sieć ścieżek rowerowych
- sprawny system połączeń drogowych
- chodniki dla pieszych - parkingi dla samochodów

Czytaj Dalej

VI FRONT
Rzeszów miastem sprawnej komunikacji

- tani i efektywny transport miejski
- miejska sieć ścieżek rowerowych
- sprawny system połączeń drogowych
- chodniki dla pieszych - parkingi dla samochodów

Czytaj Dalej

KONSULTACJE PROGRAMOWE

RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

Data i godzina:
2021-04-19
16:00-18:00

Temat:
Edukacja i Szkolnicto wyższe

Radny:
Mirek Kwaśniak

Zespół Programowy:
Darek Bobak Lidia Górska, Teresa Kubas-Hul

RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

Data i godzina:
2021-04-19
16:00-18:00

Temat:
Edukacja i Szkolnicto wyższe

Radny:
Mirek Kwaśniak

Zespół Programowy:
Darek Bobak Lidia Górska, Teresa Kubas-Hul

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

Data i godzina:
2021-04-20
16:00-18:00

Temat:
Polityka Przestrzenna

Radny:
Jola Kazimierczak, Stachowska Krystyna

Zespół Programowy:
Jasiński Krzysztof

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

Data i godzina:
2021-04-20
16:00-18:00

Temat:
Polityka Przestrzenna

Radny:
Jola Kazimierczak, Stachowska Krystyna

Zespół Programowy:
Jasiński Krzysztof

RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

Data i godzina:
2021-04-21
16:00-18:00

Temat:
Kultura i sport

Radny:
Witold i Robert Walewander, Fijołek Ewelina

Zespół Programowy:
Darek Bobak, Agnieszka Bała

RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

Data i godzina:
2021-04-21
16:00-18:00

Temat:
Kultura i sport

Radny:
Witold i Robert Walewander, Fijołek Ewelina

Zespół Programowy:
Darek Bobak, Agnieszka Bała

RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Data i godzina:
2021-04-22
16:00-18:00

Temat:
Obywatelskie Zarządzanie Miastem

Radny:
Sławek Gołąb

Zespół Programowy:
Patrycja Pawlak-Kamińska, Lidia Górska

RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Data i godzina:
2021-04-22
16:00-18:00

Temat:
Obywatelskie Zarządzanie Miastem

Radny:
Sławek Gołąb

Zespół Programowy:
Patrycja Pawlak-Kamińska, Lidia Górska

RZESZÓW EKO-MIASTEM

Data i godzina:
2021-04-23
16:00-18:00

Temat:
Rzeszów miastem ogrodów i parków

Radny:
Ziemiński Wiesław, Kunysz Daniel

Zespół Programowy:
Gutkowski Andrzej, Przemysław Jednacz

RZESZÓW EKO-MIASTEM

Data i godzina:
2021-04-23
16:00-18:00

Temat:
Rzeszów miastem ogrodów i parków

Radny:
Ziemiński Wiesław, Kunysz Daniel

Zespół Programowy:
Gutkowski Andrzej, Przemysław Jednacz

RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Data i godzina:
2021-04-26
16:00-18:00

Temat:
Tani i efektywny transport miejski

Radny:
Kamiński Tomasz

Zespół Programowy:
Dziągwa Łukasz, Przemysław Jednacz

RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Data i godzina:
2021-04-26
16:00-18:00

Temat:
Tani i efektywny transport miejski

Radny:
Kamiński Tomasz

Zespół Programowy:
Dziągwa Łukasz, Przemysław Jednacz

RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

Data i godzina:
2021-04-27
16:00-18:00

Temat:
Nauka, gospodarka, Smart City

Radny:
Deręgowski Marcin

Zespół Programowy:
Teresa Kubas-Hul

RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

Data i godzina:
2021-04-27
16:00-18:00

Temat:
Nauka, gospodarka, Smart City

Radny:
Deręgowski Marcin

Zespół Programowy:
Teresa Kubas-Hul

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

Data i godzina:
2021-04-28
16:00-18:00

Temat:
Rodzinna polityka senioralna, osoby z niepełnosprawnościami

Radny:
Szyszka Danuta

Zespół Programowy:
Patrycja Pawlak-Kamińska, Jasiński Krzysztof, Itner Agnieszka

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

Data i godzina:
2021-04-28
16:00-18:00

Temat:
Rodzinna polityka senioralna, osoby z niepełnosprawnościami

Radny:
Szyszka Danuta

Zespół Programowy:
Patrycja Pawlak-Kamińska, Jasiński Krzysztof, Itner Agnieszka

RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

Data i godzina:
2021-04-29
16:00-18:00

Temat:
Zdrowie

Zespół Programowy:
Itner Agnieszka

RZESZÓW MIASTEM AKTYWNOŚCI I KULTURY

Data i godzina:
2021-04-29
16:00-18:00

Temat:
Zdrowie

Zespół Programowy:
Itner Agnieszka

RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Data i godzina:
2021-04-30
16:00-18:00

Temat:
Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi

Radny:
Deręgowski Marcin

Zespół Programowy:
Paterak Irena

RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Data i godzina:
2021-04-30
16:00-18:00

Temat:
Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi

Radny:
Deręgowski Marcin

Zespół Programowy:
Paterak Irena

RZESZÓW EKO-MIASTEM

Data i godzina:
2021-05-04
16:00-18:00

Temat:
Ochrona środowiska

Zespół Programowy:
Paterak Irena, Szewczyk Mariusz,  Jasiński Krzysztof

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI

Data i godzina:
2021-05-04
16:00-18:00

Temat:
Ochrona środowiska

Zespół Programowy:
Paterak Irena, Szewczyk Mariusz,  Jasiński Krzysztof

RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Data i godzina:
2021-05-05
16:00-18:00

Temat:
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Radny:
Kunysz Daniel

RZESZÓW MIASTEM SPRAWNEJ KOMUNIKACJI

Data i godzina:
2021-04-29
16:00-18:00

Temat:
Zdrowie

Zespół Programowy:
Itner Agnieszka