RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

INTERNETOWE KONTO MIESZKAŃCA

RZESZÓW SMART CITY

Rzeszowski Program Startupowy!

Wsparcie dla branży nowych technologii:

ROZWÓJ EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Edukacja nie będzie traktowana jako element kosztowy w rachunku ekonomicznym, lecz jako inwestycja o wysokim poziomie zwrotu. Inwestowanie w intelekt dzieci i młodzieży jest działaniem, która zawsze wielokrotnie zwraca się nie tylko rodzicom, ale całemu społeczeństwu.

EDUKACJA

Wprowadzę system nagradzania szkół, nauczycieli i pracowników oświaty wprowadzających innowacje i eksperymenty pedagogiczne, mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Opracowanie programu realizacji projektów we współpracy Urząd Miasta – Uczelnie oraz Utworzenie Platformy Naukowo Badawczej jako struktury integrującej uczelnie wyższe z Rzeszowa i Podkarpacia:

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYM DLA INWESTORÓW

Sieciowanie biznesów – inkubator w obszarze wsparcia IT, promocja lokalnych firm na stronach gminy.

Nowe firmy oraz te, już istniejące, w swojej bieżącej działalności często potrzebują nowego impulsu rozwojowego czy to poszerzania kontaktów czy też poprzez wsparcie informatyczne. Zwykłe inkubatory przedsiębiorczości świadczą usługi dotyczące miejsca prowadzenia działalności, księgowe i mentoringowe.

Ja w programie proponuję wsparcie sieciujące biznes naszego przedsiębiorcy (nawiązanie kontaktów), dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie lepszych warunków w negocjacjach czy też wymianę doświadczeń. Wszystko to będzie realizowane poprzez dedykowaną platformę webową.

Dodatkowe wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom w zakresie IT umożliwiające szybki, niskobudżetowy start ze swoimi usługami w sieci Internet. Rozwój obszaru e-commerce to obszar, który w obecnym czasie będzie przyspieszał i rozwijał się bardzo dynamicznie, dlatego też nasi lokalni przedsiębiorcy nie mogą być pozbawieni narzędzi, ale też i know&how, jak sprzedać towary i usługi w tym segmencie.

Kompleksowe uzbrajanie terenów pod potrzeby inwestorów.

URBAN – LAB Centrum Obsługi Inwestora.

CYFRYZACJA MIEJSKIEJ ADMINISTRACJI

Dalszy rozwój cyfryzacji usług administracji lokalnej – pełna dojrzałość wraz z możliwością mikropłatności – w pełni zdalny proces

Czas pandemii pokazał, na ile administracja samorządowa jest gotowa do funkcjonowania w pełni zdalnie. Zadaniem administracji publicznej jest zapewnienie dostępu do usług na jak najwyższym poziomie dojrzałości w celu zniwelowania kontaktu osobistego z urzędem. By zwiększyć udział wykorzystania e-usług w obrębie administracji publicznej rozwinięty zostanie katalog spraw załatwianych drogą całkowicie elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (4. poziom dojrzałości) wraz z udostępnieniem mikropłatności dla mieszkańca. Dokonany zostanie audyt już udostępnionych e-usług na ePUAP-ie w celu ich aktualizacji – podniesienia poziomu dojrzałości przy jednoczesnej identyfikacji nowych obszarów świadczenia usług.

Dodatkowo zainicjowany zostanie proces budowy i udostępnienia mieszkańcom usług administracji publicznej usług 5. poziomu dojrzałości. Ten rodzaj usługi zapewni załatwienie sprawy drogą elektroniczną przy jednoczesnym wprowadzeniu personalizacji samej usługi, tzn. automatycznie dostarczy konkretne usługi, spersonalizowane dla użytkownika i przez niego nieinicjowane (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości).

RZESZÓW MIASTEM PRZYSZŁOŚCI

INTERNETOWE KONTO MIESZKAŃCA

RZESZÓW SMART CITY

Rzeszowski Program Startupowy!

Wsparcie dla branży nowych technologii:

ROZWÓJ EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Edukacja nie będzie traktowana jako element kosztowy w rachunku ekonomicznym, lecz jako inwestycja o wysokim poziomie zwrotu. Inwestowanie w intelekt dzieci i młodzieży jest działaniem, która zawsze wielokrotnie zwraca się nie tylko rodzicom, ale całemu społeczeństwu.

EDUKACJA

Wprowadzę system nagradzania szkół, nauczycieli i pracowników oświaty wprowadzających innowacje i eksperymenty pedagogiczne, mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Opracowanie programu realizacji projektów we współpracy Urząd Miasta – Uczelnie oraz Utworzenie Platformy Naukowo Badawczej jako struktury integrującej uczelnie wyższe z Rzeszowa i Podkarpacia:

RZESZÓW MIASTEM PRZYJAZNYM DLA INWESTORÓW

Sieciowanie biznesów – inkubator w obszarze wsparcia IT, promocja lokalnych firm na stronach gminy.

Nowe firmy oraz te, już istniejące, w swojej bieżącej działalności często potrzebują nowego impulsu rozwojowego czy to poszerzania kontaktów czy też poprzez wsparcie informatyczne. Zwykłe inkubatory przedsiębiorczości świadczą usługi dotyczące miejsca prowadzenia działalności, księgowe i mentoringowe.

Ja w programie proponuję wsparcie sieciujące biznes naszego przedsiębiorcy (nawiązanie kontaktów), dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie lepszych warunków w negocjacjach czy też wymianę doświadczeń. Wszystko to będzie realizowane poprzez dedykowaną platformę webową.

Dodatkowe wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom w zakresie IT umożliwiające szybki, niskobudżetowy start ze swoimi usługami w sieci Internet. Rozwój obszaru e-commerce to obszar, który w obecnym czasie będzie przyspieszał i rozwijał się bardzo dynamicznie, dlatego też nasi lokalni przedsiębiorcy nie mogą być pozbawieni narzędzi, ale też i know&how, jak sprzedać towary i usługi w tym segmencie.

Kompleksowe uzbrajanie terenów pod potrzeby inwestorów.

URBAN – LAB Centrum Obsługi Inwestora.

CYFRYZACJA MIEJSKIEJ ADMINISTRACJI

Dalszy rozwój cyfryzacji usług administracji lokalnej – pełna dojrzałość wraz z możliwością mikropłatności – w pełni zdalny proces

Czas pandemii pokazał, na ile administracja samorządowa jest gotowa do funkcjonowania w pełni zdalnie. Zadaniem administracji publicznej jest zapewnienie dostępu do usług na jak najwyższym poziomie dojrzałości w celu zniwelowania kontaktu osobistego z urzędem. By zwiększyć udział wykorzystania e-usług w obrębie administracji publicznej rozwinięty zostanie katalog spraw załatwianych drogą całkowicie elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (4. poziom dojrzałości) wraz z udostępnieniem mikropłatności dla mieszkańca. Dokonany zostanie audyt już udostępnionych e-usług na ePUAP-ie w celu ich aktualizacji – podniesienia poziomu dojrzałości przy jednoczesnej identyfikacji nowych obszarów świadczenia usług.

Dodatkowo zainicjowany zostanie proces budowy i udostępnienia mieszkańcom usług administracji publicznej usług 5. poziomu dojrzałości. Ten rodzaj usługi zapewni załatwienie sprawy drogą elektroniczną przy jednoczesnym wprowadzeniu personalizacji samej usługi, tzn. automatycznie dostarczy konkretne usługi, spersonalizowane dla użytkownika i przez niego nieinicjowane (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości).