RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha”.

Jan Nowak Jeziorański

Wprowadzę nową jakość zarządzania miastem na system oddolny, angażujący mieszkanki i mieszkańców poprzez:

OBYWATELSKIE ZARZĄDZANIE MIASTEM

TRANSPARENTNA POLITYKA INFORMACYJNA

WIĘKSZY BUDŻET OBYWATELSKI

MIASTO PROAKTYWNE DLA MIESZKAŃCÓW

PARTNERSTWO ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ

RZESZÓW MIASTEM DLA LUDZI

Nie ma demokracji bez udziału obywateli. Tam, gdzie obywatele nie interesują się życiem publicznym, demokracja jest bardzo krucha”.

Jan Nowak Jeziorański

Wprowadzę nową jakość zarządzania miastem na system oddolny, angażujący mieszkanki i mieszkańców poprzez:

OBYWATELSKIE ZARZĄDZANIE MIASTEM

TRANSPARENTNA POLITYKA INFORMACYJNA

WIĘKSZY BUDŻET OBYWATELSKI

MIASTO PROAKTYWNE DLA MIESZKAŃCÓW

PARTNERSTWO ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ